De senaste årens forskning har fokuserat mycket på att förklara avkastning som systematiskt avviker från den generella aktiemarknadens. Man har visat att man genom att använda enkla, repeterbara regler så kallade ”faktorer”, kan skapa strategier som över tid har goda utsikter att överträffa marknaden. Eftersom de är enkla regler behövs heller inte någon komplicerad förvaltning av strategin. Rätt använda kan de ge ytterligare näring till portföljen och ett kan vara ett modernt, kostnadseffektivt alternativ till att fonder med höga förvaltningsavgifter.

Samtidigt vädrar konsulter och produktleverantörer morgonluft och lanserar sina egna faktorer baserade på egna idéer. Nya idéer är alltid trevligt, men komplexiteten växer och det en stor mängd olika faktorer gör snart att olika investeringsstrategier överlappar varandra utan att helhetsportföljen blir effektivare.

Till de faktorstrategier i aktiemarknaden som faktiskt har robust stöd från forskningen hör:

  • Värde:  Aktier med låg värdering tenderar på lång sikt att överträffa de med hög värdering.
  • Momentum: Aktier som utvecklats starkt den senaste tiden fortsätter att göra det ytterligare en tid.
  • Storlek:  Småbolagsaktier överträffar över tid storbolagsaktier.
  • Lågrisk:  Lågriskaktier kompenserar bättre för sin risknivå än högriskaktier gör för sin.

För att lyckas med att inkludera faktorstrategier i portföljen föreslår vi några enkla men effektiva regler. Allt som presenteras som en faktor är inte en faktor. Fokusera på väldokumenterade strategier som de i listan ovan.

Använd breda fonder som spänner över många instrument och flera marknader, gärna globala. Små regionala faktorfonder och/eller för få innehav gör att själva faktorn späds ut och vår strategi domineras av enskilda geografiska marknader eller bolag.

Glöm inte grundregeln: SPRID DINA RISKER! 

Faktorer är långt ifrån säker avkastning utan strategierna går olika bra under perioder och kan emellanåt bära med sig hög risk. Kombinera därför med traditionella investeringar som breda globalfonder.

 

Riskinstitutet EDHEC har publicerat en detaljerad rapport på vikten av att hålla sig till akademiskt bevisade faktorstrategier. Klicka här för att läsa den intressanta rapporten.