Blicka framåt

Det finns inget enskilt rätt sätt att bygga en investeringsportfölj. Det finns många som med stor övertygelse berättar om varför just deras sätt är överlägset andras. Men det finns inget facit. Att investera är att försöka blicka framåt in i en okänd framtid. Vad som är en bra framtidsprognos och vad som inte är det är och förblir en bedömningssport. Men även i bedömningssporter finns tekniker som har bättre förutsättningar än andra att ge bra resultat.

Under december varje år fyller tidningarna sina spalter med experternas prognoser inför det kommande börsåret. Snittexperten tycker nästan alltid att börsen borde kunna gå upp med runt tio procent. Det följer samma snittexpert upp med argument om vinsttillväxt, ekonomins utveckling eller politiska händelser.

Den egentliga anledningen till att experten lägger prognosen nära 10 procent är att det är en siffra som ligger nära den historiska snittavkastningen på Stockholmsbörsen. (Den riktiga siffran är 9.6 procent sedan 1901)[1].

I alla lägen är det bättre att hålla sig med en metod

Nu behöver inte själva prognosen vara fel – det är ju faktiskt ingen som med säkerhet vet. Däremot är metoden att komma fram till den inte särskilt trovärdig. Den historiska siffran är bakåtblickande. Bakåtblickande avkastning är inte nödvändigtvis en bra framtidsprognos.

Sedan var det här med argumenten för siffran. Analytikernas vinstprognoser, ekonomiska prognoser och politik är alla kända och väl prissatta av marknaden. De är förstås viktiga för aktiemarknaden. Viktiga, men också prissatta av marknaden. Forskningen visar oss att vare sig ekonomiska prognoser eller politiska spådomar är bra på att säga något om börsutvecklingen.

5-10 årigt perspektiv

Den förväntade avkastningen är det viktigaste för valet av investering och det är förvånande hur slumpmässigt den beräknas i praktiken. Men om historiken är en dålig prognos, vad ska investeraren då titta på? Till att börja med är marknaden på kort sikt oförutsägbar (men som expert förväntas man säga något när journalisten frågar).  För att ha en chans till att ställa en effektiv prognos bör vi ha åtminstone ett 5-10 årigt perspektiv.

Ett bra avstamp för en prognos är marknadens värdering. Den säger faktiskt något om hur känslig marknaden är för bra eller dåliga överraskningar. Vi vet förstås inte vilka händelser som kommer att inträffa men vi kan säga något om värderingen av aktiemarknaden. Är den hög så talar mycket för att avkastningen får motvind under de kommande åren, medan en låg värdering tyder på högre snittavkastning.

Sedan var det det här med räntan. I ett kortare perspektiv är sjunkande räntor goda nyheter för marknaden. Drar vi ut perspektivet så tyder fortsatt låga räntor på motvind för avkastningen även på aktier.

Svaret är 7,4 procent[2]

En hel del talar för att avkastningen borde bli lägre än experttipset 10 procent. Genom att se till dagens värdering och ränteläge landar våra egna prognoser på runt tre fjärdedelar av det. Vi har låga förhoppningar om att träffa mitt i prick, men det är en metodisk prognos som bygger på värdering istället för historik.

Men själva siffran oaktat – investerare gör klokt i att förbereda sig på samma sätt som för en svensk sommar. Hoppas på det bästa, men ta höjd för det värsta. Glad kräftskiva!

Kristian Peeker, VD Citroneer Wealth Advisors

 

[1] Affärsvärldens Generalindex, inklusive utdelningar 1901-2018

[2] Citroneers prognos årlig snittavkastning över 5-10 år, Globala aktier