Vi människor är otroligt fästa vid kalenderår. Nytt år, nya möjligheter. Kanske var det så när vi levde i ett bondesamhälle. Allt var knutet till årets skiftningar. Hade ett år givit en dålig skörd var det bara att hoppas på att nästa år gav ett bättre resultat. För den som vill läsa mer i ämnet rekommenderas bondepraktikan.

För en investerare spelar inte kalenderåret så stor roll. Väldigt lite av investeringarnas avkastning styrs av hur solen rör sig över himlavalvet. Det är andra saker som styr, mestadels bolagens vinsttillväxt. Likväl ska det alltid göras utfästelser om hur det kommande investeringsåret ska bli så fort kalendern pekar på mellandagarna. Vi vet att det är omöjligt att förutspå vad som kommer att ske med börsen det närmaste året. Drar vi ut horisonten ökar vår förmåga att förutspå avkastningen, men det är ett annat tema.

Ett genomgående tema för årets investeringsprofetior är den svenska kronans framtid. Efter att vi under 2019 ständigt fått tampas med en svagare krona är frågan vad som ska ske 2020. Att investera i utländska tillgångar har tack vare kronans kräftgång varit en vinnande strategi och nu är frågan hur man som investerare ska förhålla sig till detta framgent. Många sverigebaserade sparekonomer förklarar att mycket av de utländska fondernas avkastning under de senaste åren är en effekt av kronans försvagning.

Kronstyka, var god dröj…

Att kronan ska stärkas är ett ständigt tema. Jag vet inte om det har med nationell stolthet att göra, men under de tjugo år jag varit i marknaden har ekonomernas riktkurser på kronan alltid varit att den ska vara starkare om ett till två år…

När ekonomerna säger att kronan ska stärkas kommer utländska aktieinvesteringar att få det svårt. Då kommer årets sämsta råd som ett brev på posten: ”Minska valutarisken genom att ha en stor del av investeringarna i sverigefonder”. Att sverigefonder inte skulle ha någon valutarisk är en mycket bedräglig föreställning. Svenska bolag är i väldigt stor utsträckning internationella bolag med en stor exponering mot andra marknader. De flesta svenska bolag har en större exponering i både produktion och försäljning mot utlandet än mot Sverige. Ett bolag som LM Ericssons vinst i svenska kronor kommer att öka i ungefär samma utsträckning som den svenska kronan faller. Det är en bedräglig säkerhet att det skulle vara mindre valutarisk i sverigefonder än i utländska fonder och att enkom de utländska fonderna skulle gynnas av att kronan försvagats. Titta gärna på börskurserna för svenska bolag när kronan rör sig kraftigt för exempel. De svenska bolagens aktier stärks som av ett trollslag lika mycket som kronan försvagas.

Chimär riskhantering

Kanske kan de tyckas som en akademisk diskussion om det är valutaexponering eller aktiemarkandsavkastning som driver totalavkastningen. Effekterna av att försöka minska sin exponering mot en starkare krona genom att köpa sverigefonder är det riktigt alarmerande.

Eftersom det är verkningslöst mot valutarisken är det till att börja med ett tämligen ineffektivt tilltag. Den verkliga risken för investeraren är att hen bortser från att sprida sina risker till investeringar utanför landet. Den svenska marknaden utgör bara 1% av världens aktiemarknad och att låsa sig vid den innebär hög risk. Faktum är att risken i den svenska aktiemarknaden är på en högre nivå än för de asiatiska tillväxtmarknaderna! Svenska aktier innebär hög risk, trots att vi känner till bolagen och trots att de är listade i svenska kronor. Valutaargumentet är en chimär riskminskning som kan ge oönskade effekter på portföljen. Vill man kontrollera valutarisk är aktier helt enkelt fel sorts verktyg.

En av effekterna med att ha en liten valuta som bas för sin ekonomi gör att man som investerare får lära sig att leva med svängningarna som valutan ger. Över längre tid är det inte så mycket du kan göra och på kort tid är det inget. Se i stället på valutaexponeringen som en börs VD sa som kommentar på att hans bolag hade rapporterat bättre än förväntat eftersom kronan försvagats: ”En valutavinst är också en vinst”.

Erik Nordenskjöld, Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors