Som en följd av Corona virusets spridning är som ni vet finansmarknaderna för tillfället synnerligen stressade. Grafen visar VIX index, även kallat ”rädsloindex” och visar risknivån i marknaden för ögonblicket. Den enda period under de senaste 20-åren där marknaden varit mer stressad än nu är finanskrisen 2008. Även under den briserande IT-bubblan var stressnivån lägre än idag. Vi vill dela med er vår syn på hur olika typer av investerare bör tänka i detta läge med några generella strategier nedan.

Det finns alltid något att göra i portföljen

Ingen mår bra när värdet på deras investeringar blir allt lägre och rådet att ”sitta still i båten” kan vara lätt irriterande. För de flesta investerare finns det alltid något att göra. För investerare med balans mellan räntor och aktier finns mer manöverutrymme, men även den som investerat i olika aktiestrategier har möjligheter att agera.

Alla aktier är inte skapade lika

Olika aktiestrategier beter sig olika i stressade situationer som den vi befinner oss i just nu. Några av systematiska strategier har klarat sig bättre än marknaden. Defensiva aktier, som under lång tid varit en vinnande strategi, har klarat fallet klart bättre än svenska aktier.

Glöm tajmingen

Visst skulle vi alla vilja tajma en botten på marknaden, men det är en strategi som kan gå väldigt fel. Marknaden försöker prissätta en enorm osäkerhet med stora slag som följd. Ekonomi, värderingar, risk, politik och psykologi spelar alla in och sannolikheten att göra rätt sak vid rätt tidpunkt är mycket låg.

Gör rätt sak

Även om vi har små förutsättningar att tajma en botten, har vi bra förutsättningar att göra rätt sak. Dra ut perspektivet och gradvis sälj de investeringar som haft en bättre marknadsutveckling (till exempel likviditet, statsobligationer av olika typer och guld) och fasa in dem i aktiemarknaden under en längre period.

Eftersom vi inte vet hur mycket av fallet i marknaden vi har bakom oss är gradvisa förändringar en god strategi för att inte drabbas för hårt av marknadens dagsnycker. Särskilt i oroliga lägen är det en bra idé med stegvisa förändringar.

Bygg en portfölj för alla väder

Om marknaden gör dig stressad men också intresserad av kommande köpmöjligheter så tyder en del på att du har rätt grundportfölj. Har du som investerare svårt att sova på grund av marknaden och överväger att sälja allt, så tyder det på att du har för hög risknivå i portföljen. I det korta perspektivet är risken för felbeslut stor så behöver man minska risken så bör man göra det i så små doser som möjligt. I ett stabilare läge kan man sedan sätta samman en portfölj med lägre risknivå för att bättre hantera framtida tider av marknadsstress.

Nya krav och nya möjligheter

Under tiden före finanskrisen behövde investerare inte ta risk, eftersom det fanns en riskfri ränta som alternativ. I dagens ränteläge behöver alla som inte vill se sitt kapital ätas upp av inflation investera i en del riskfyllda tillgångar. Hur mycket varierar från person till person. Den goda nyheten är att det har aldrig tidigare funnits så många alternativ på olika typer av tillgångar och strategier tillgängliga. Vi har i graferna ovan visat på några lättillgängliga alternativ där några användbara exempel är:

 

  1. Defensiva aktiestrategier som har god kapacitet att följa med en uppgång, men också att dämpa fallet i nedgång.
  2. Globala företagsobligationer är likvida och bidrar till riskspridning.
  3. Det finns räntor även utanför Sverige och till exempel amerikanska statsobligationer visar på starka defensiva kvaliteter.

 

Med en global multistrategiportfölj är det möjligt att bygga en stresstålig portfölj. Med hög riskspridning mellan olika typer av marknader och genom att utnyttja effektiva strategier så kan investerare rusta portföljen väl för framtiden.

Kristian Peeker, VD, Citroneer Wealth Advisors

All data kommer från Infront. Graferna med marknadsdata är baserade på marknadsnoterade fonder som representerar tillgångsslagen. Utvecklingen är mätt i svenska kronor. VIX-grafen bygger på VIX-indexet.