“The Donald” säsong 2 eller?

Vi står inför en spännande höst med det amerikanska presidentvalet som den naturliga fokuspunkten. Dessutom kommer bolagens resultat för det tredje kvartalet att redovisas. Denna kombination av makropolitisk megahändelse och en osedvanligt osäker rapportsäsong kommer att ge investeringsstrategerna en outsinlig källa till spekulation om vilka bolag som är vinnarna i det nya abnomala.

Presidentval är alltid en källa till spekulationer om drastiska förändringar i en nära stundande framtid. När dessutom Donald Trump står på ena sidan av debatten blir det inte mindre polariserat och osäkerheten kring utkomsten än större. Världen som vi känner den, eller kanske kände den, står och balanserar på en knivsegg insmord i Covid-19.

Eller är det egentligen så? För oavsett hur lite vi vet om vem som kommer att vinna presidentvalet, så vet vi än mindre om hur vinsterna påverkas av resultatet. I slutändan är det vinster som driver den långsiktiga avkastningen i aktier. Vad vi vet är att det är väldigt långt mellan vad en presidentkandidat säger att hen vill göra och vad den faktiskt kan göra om den väl blir vald. Dessutom kommer oförutsedda händelser att störa genomförandet av det som faktiskt är möjligt att genomföra så tidsplanen blir oerhört osäker. Av alla de upptänkliga utkomster som kan tänkas ritas upp om vilka bolag som kommer att vinna på en det ena en det andra resultatet i valet i november, så är möjligheten att lyckas pricka rätt i hur det påverkar långsiktiga vinster liten.

Viktigare med Q3 rapporter

Viktigare är att titta på bolagens rapporter för det tredje kvartalet. Det kommer att ge oss en liten fingervisning om hur balansen mellan Covid-19 och de extrema stimulanserna påverkar bolagens långsiktiga förmåga till att öka sina vinster. Det är bara en liten pusselbit och det kommer fortfarande vara stora skillnader mellan vad analytikerna gissat att vinsten ska bli och var som var det faktiska utfallet. Detta kan skapa rörelser i marknaderna vilket är en möjlighet för den långsiktige investeraren.

Även om stora politiska händelser som val har en väldigt osäker effekt på marknaden och investeringsstrategier på lång sikt, kan de skapa en hel del rörelser på kort sikt. Vilket på samma sätt som oväntade resultat i bolagen rapporter skapar möjligheter för den långsiktige investeraren.

Återställ alltid balansen – köp billigt och sälj dyrt

För att kunna dra nytta av tider av marknadsrörelser gäller det först och främst att ha balans i sin förmögenhetsförvaltning. När, eller snarare om, marknadsoron sedan slår till och balansen i portföljen rubbas så kan den långsiktige investeraren bara återställa balansen. Fortsätter oron så rubbas balansen på nytt och det är bara att återställa den på nytt. Effekten blir att investeraren i små portioner köper billigt och säljer dyrt utan att behöva fundera på vad som komma skall eller vem som kommer att vinna ett tillsynes mycket ovisst amerikanskt val.

Om du har funderingar på hur du hittar rätt balans i din förmögenhetsförvaltning, hör av dig till oss på Citroneer så hjälper vi dig gärna.

Erik Nordenskjöld,
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors