När nu det amerikanska valet ser ut att vara avgjort och historierna kring hur olika valutgångar kommer att påverka olika marknader ebbar ut är det dags att fästa blicken på horisonten och fokusera på det som är viktigt för förmögenhetsförvaltningen, nämligen den förväntade avkastningen framöver.

Politisk utveckling är rafflande bränsle för marknads-kommentarer. De framåtblickande avkastnings-förväntningarna är kanske inte lika rafflande, men betydligt mera avgörande för investeringsbesluten. På Citroneer uppdaterar vi kvartalsvis vår syn på vilken avkastning investeraren kan förvänta sig av olika tillgångsslag under den kommande fem till tio åren. Prognoserna blir sedan navet i vår rådgivning. Det är tack vare prognoserna vi kan säga något om den framtida förmögenhetsutvecklingen i våra kunders portföljer och i slutändan möjligheterna för investerarna att nå sina mål.

Relativt lugn

Efter en relativt stillsam utveckling under årets tredje kvartal har det inte skett så stora förändringar. Det är mer av samma vara som vi blivit vana av att höra om de senaste åren. Lägre räntor, sjunkande kreditmarginaler och ska man ha avkastning i portföljen är det aktier som gäller.

Om det nu är mer av samma vad ska då investeraren göra för att öka den riskjusterade avkastningen i portföljen? Vi skulle vilja passa på att slå ett slag för några av de systematiska aktiestrategierna. Forskningen visar att det finns ett antal faktabaserade sätt att investera som ger bättre avkastning än marknaden i stort. De mest vedertagna faktorerna är, småbolags-, och momentum-aktier, men också defensiva aktier (se faktaruta nedan). Idag är det relativt enkelt och billigt att investera i strategierna, ibland kallade ”smart beta”, och det tycker vi att investeraren ska göra. Det är ett mycket bättre sätt att investera än att rikta in sig på små specifika marknader, som till exempel svenska aktier. Med stora exponeringar mot små och dåligt diversifierade marknader ökar risken mycket mer är avkastningen och osäkerheten i möjligheten att nå investeringsmålen.

Sharpekvot

Ett mått på hur mycket avkastning en investerare kan förvänta sig för den risk hen tar är sharpekvoten (uppkallad efter nobelpristagaren William Sharpe). Generellt sett är hög sharpekvot att föredra. De systematiska strategierna ger högre sharpekvot än den globala aktiemarknaden (och svenska aktier). Vill du veta hur du kan öka sharpekvoten i din portfölj med faktabaserade investeringar så hjälper Citroneer mer än gärna till.

Erik Nordenskjö, Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors

Defensiva Aktier
De aktier med lägst risk har samma förväntade avkastning som marknaden. Ett alternativ till sjunkande räntor som många investerare förbiser.

Småbolagsaktier
”Små bolag växer mer än stora” förklarar i korthet varför småbolagsaktier slår marknaden.

Momentumaktier
”The trend is your friend”, säger handlarrumslogiken och forskningen håller med. Vinnaraktier slår marknaden.