2019 ringde och ville ha sin räntemarknad tillbaka. Det är lätt att glömma, men vid den här tiden för ett år sedan var frågan inte om ränteläget skulle börja normaliseras, utan när. Under runt 3 års tid hade räntan på långa amerikanska statsobligationer tredubblats och låg över betryggande 3 procent. I Europa gick utvecklingen långsammare och motsvarande ränta hade i Sverige endast masat sig upp över 0,5 procentstrecket. Det skulle ju bara vara en tidsfråga innan även svenska räntor normaliserades.

En pandemi senare är talet om normalisering glömt. I USA har långräntan rasat till under en procent, medan svenska långräntan halkat ned ytterligare till under nollstrecket.

Några av de viktigaste skälen till att investera i säkra räntepapper överhuvudtaget är att kontrollera risknivån i sin portfölj och att ha likvida medel tillgängliga för investeringar eller utgifter.

Här kommer vi till Citroneers investeringstips inför 2021:

Se till att din räntefond faktiskt har förutsättningar att bete sig på ett annorlunda sätt än börsen och att den med kort varsel kan säljas till ett stabilt värde.

I takt med att räntan blir allt lägre, ökar frestelsen för din ränteförvaltare att investera i obligationer med högre risk. Med större andel högriskobligationer i portföljen kan förvaltaren över tid öka avkastningen. Det gör att fonden i flera fall kommer att ligga högt i tidningarnas avkastningslistor över räntefonder. Bra för förvaltaren som förstås gärna vill visa sin förmåga att överträffa räntemarknaden. Nackdelen blir att fonden blir mindre likvid och fungerar sämre som riskkontroll. Som investerare finns trots allt andra alternativ än just räntor om det är avkastning vi söker. Exempelvis ligger olika aktiestrategier nära till hands.

Under våren 2020, mitt under eskalerande pandemidriven marknadsstress fick ett antal svenska likviditetsfonder stänga för uttag, just för att de innehöll för stor andel högriskräntor. I ett utsatt läge fick alltså inte fondandelsägarna tillgång till sina likvida placeringar. I värsta fall tvingades de istället att sälja del av sina aktier mitt under brinnande kris. En rejäl plump i protokollet för fonder som finns till just för att erbjuda likviditet.

Räntemarknaden är alltså än mer pressad idag än för ett år sedan. I det läget gör vi klokt i att se till att våra räntefonder fonder har förutsättningar att fungera som de är tänkta att göra. Tumregeln är pluspoäng för de fonder som innehåller hög andel stats- och bostadsobligationer. Minuspoängen hamnar hos fonder som har hög andel obligationer i bank-, finans- och fastighetsbolag. De sistnämnda tenderar att bli svårsålda och tappa i värde när det blåser snålt på marknaden.

I övrigt bör man inte ha mer räntor än man behöver för att balansera risk eller för likviditet. Är det avkastning man är ute efter, finns trots allt bättre alternativ än räntefonder.

Med önskningar om ett lönsamt 2021!

Kristian Peeker,
VD Citroneer Wealth Advisors