Efter att gamestopinvesterarna lyckats tiodubbla sina pengar sedan jul har kortsiktigheten entusiasmerat investerarkåren. På Citroneer gläds vi alltid åt des om lyckas pricka vinnarna men skickar också en tanke till de pensionsfonder som investerat hos Melvin Capital (hedgefonden som stått i händelsernas centrum). När en Hedgefond förlorar stora delar av sitt kapital är det inte i första hand förvaltarna som drabbas. Istället är det de pensionsfonder som investerat i fonderna. Det vill säga lärare, brandmän eller poliser vars framtida pensioner krymper.

Istället för att lockas av de kortsiktiga vinsterna tar Citroneer som alltid sikte på den längre horisonten och försöker med hjälp av värderingen av marknaden bilda oss en uppfattning om vilken avkastning vi kan förvänta oss av marknadens olika tillgångsslag den nästkommande fem till tio åren. Det är lite som att odla ett bonsaiträd och mycket jobb i form av dataanalys resulterar ofta i små förändringar av resultatet.

Lägre avkastning framöver

Efter ett mycket turbulent 2020 kan vi konstatera att på det stora hela så har den förväntade avkastningen för nästan alla marknadens tillgångsslag fortsatt sjunka. Den temporära effekten, med stigande avkastningar, som vi såg efter de kraftiga kursfallen i våras är borta.

Det som är lite oroväckande för investeraren är inte bara att aktier har sett sjunkande avkastningsprognoser utan även de defensiva tillgångsslagen, som statsobligationer, har gått i samma riktning.

Eftersom mycket av minskningen i förväntad avkastning kommer från stigande värderingar har investeraren fått skörda frukterna av detta i form av god avkastning. Visserligen lägre förväntad avkastning framöver, men på ett större kapital. Den långsiktiga förmögenhetstillväxten är således på rätt spår. Även om trenden med sjunkande avkastningar kan tyckas lite dyster så finns goda nyheter för den långsiktiga investeraren.

Trots allt har inte toppnoteringarna på världens börser inneburit att avkastningsutsikterna gått om intet. Vi är väldigt långt ifrån 1999. I detaljerna kan vi också se att utvecklingen efter vårens viruspanik har de defensiva tillsångsslagen visat upp ett mer ”normalt” beteende med sjunkande priser i takt med att börserna stiger. Visst är vi en bit ifrån nivåerna för ett år sedan men tendensen är lovande. Månadens ord då var ”räntenormalisering” vilket idag har bytts till ”short squeeze”. Det säger en del om hur riskaptiten tilltagit under året.

Så vad gör investeraren med informationen om sjunkande avkastningar. Det beror lite på vilket målet är med investeringarna. Är det ett fast avkastningsmål så kommer investeraren att behöva öka risken i portföljen. Det blir då viktigt att se till att defensiven verkligen fungerar.

För investeraren med tydliga begräsningar i sin riskaptit handlar det om att förbereda sig på lägre avkastningar. Som tidigare nämnts så handlar det efter senaste tidens starka utveckling om lägre avkastningar på en större förmögenhet. Då handlar det snarare om riskkontroll.

Balansera portföljen

Oavsett vilken kategori av investerare du representerar så behöver din portfölj sannolikt en genomgång för att balansera upp riskerna efter ett synnerligen händelserikt och turbulent investeringsår. Av Citroneer får du oberoende råd om hur du gör det på bästa sätt.

Erik Nordenskjöld,
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors