Så tog Finansinspektionen bladet från munnen och förklarade att man ville se ett förbud mot provisioner i investeringsrådgivning. Det vill säga rådgivares vana att få betalt av bolagen som står för produkterna (”kickbacks”) istället för av sin kund. På Citroneer är vi varken politiker eller anhängare av fler förbud, däremot hjälper vi mer än gärna till att sätta ljuskäglan på pudelns kärna. Rådgivning frikopplad från produktförsäljning är mer än en prismodell, det är en kvalitetsfråga som påverkar effektiviteten i kundernas investeringsportföljer. Provisionsdriven rådgivning är inte bara dyr. Framför allt är den dålig. Kickbacks styr hur produktbolagen konstruerar investeringsprodukter och begränsar vilken typ av investeringar rådgivaren föreslår. Kickbacks gör att effektiviteten blir lidande och i slutändan människors möjlighet att köpa boende till barnen, skapa ekonomisk trygghet eller en god pension.

Forskning kontra kickbacks
Möjligheterna att ta ut kickbacks blir avgörande för vilka typer av investeringar din rådgivare föreslår. Har din rådgivare anställt en förvaltare så har naturligtvis den förvaltarens fond en plats i rådgivningen. Den platsen kvarstår ofta även om utsikterna för fonden ändras kraftigt. Svaret på hur man hanterar negativa räntor blir ofta en hedgefond med hög avgift eller en komplex struktur med både öppna och dolda avgifter. Är aktiehandel en del av erbjudandet, ska den få sin beskärda del av kundernas uppmärksamhet och det blir viktigt att vara aktiv och välja ut enskilda bolag i takt med att firmans marknadssyn ändras. En stor del av rådgivningen handlar om varför en viss förvaltare har förmågan att överträffa marknaden. Dilemmat är att vare sig marknadstiming, hedgefonder eller komplicerade strukturer har något stöd i forskningen som källor till långsiktig avkastning. Det är något som kickbackavlönade rådgivare gärna blundar för eftersom deras ersättning hänger på att det inte ska vara så.

Kickabacks driver rådgivningen mot komplexa produkter och bort från moderna, effektiva alternativ med låga avgifter. De modernare lösningarna saknar helt enkelt tillräckligt med kött på benen för att ge en marginal till rådgivaren. Hittills har resultatet blivit att professionella institutioner är de som investerar i moderna, avgiftseffektiva produkter medan rådgivningskunderna puffas in i äldre, men mer lönsamma produkter. Exempel på produkter som är vanliga bland institutionella investerare men som sällan eller aldrig inkluderas i privatkunders portföljer är:

•    Kostnadseffektiva systematiska aktiestrategier, 
•    Utländska obligationer med attraktiva valutaegenskaper, och
•    Börshandlade fonder med ultralåga avgifter.

Ineffektiva produkter
Kickbacks påverkar inte bara vilka produkter som hamnar i kundernas portföljer, utan även hur de produkterna designas. Vill du kunna ta betalt för en likviditetsfond när det inte finns någon ränta blir frestelsen stor att låta fonden investera i högriskpapper för att öka avkastningen. Det kan vara en framgångsfaktor under en normal marknad, men då slutar likviditetsfonden att vara just likvid när det blåser snålt på marknaden och vi faktiskt behöver likviditeten. ”Garanterade” produkter är enkla att sälja, men i dagens ränteläge slutar det med att kunder får en hög andel dyra obligationer och ett skydd av högst tvivelaktigt värde. Fondförvaltare tvingar sig själva att ta allt högre risker (ibland utan genuin övertygelse) för att slippa bli kallade för ”indexfonder” och krav på lägre avgifter. Resultaten har hittills varit en hel del dikeskörningar med kundernas pengar.

Produktoberoende rådgivning innebär att för varje kund sätta samman ett investeringsråd från ett vitt papper utan att ta hänsyn till vad som ger bäst marginaler. En oberoende rådgivare kan välja de fonder som har bäst förutsättningar att fylla de uppgifter de är tänkta för. Givetvis har en sådan rådgivare bättre möjligheter att nå bättre resultat för sina kunder än en som har som uppgift att sälja produkter med tillräckligt hög marginal. Att arbeta utan kick-backs är en kvalitetsfråga och kommer att fortsätta vara det, provisionsförbud eller ej.

 

Kristian Peeker,
VD Citroneer Wealth Advisors