LÅNGSIKTIGHET & PROFESSIONALISM

Samtliga våra medarbetare har mångårig och internationell erfarenhet från kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och investment banking.

Efter våra år inom finansbranschen är det vår övertygelse att endast genom att ta ett långsiktigt perspektiv når man både goda och upprepade investeringsresultat. Med det sagt är det ofta en god idé att justera portföljen när förutsättningar ändras, utan att dramatiskt förändra grundportföljen.

Vår mission är att göra finansiell rådgivning oberoende från produktleverantörer och enbart fokusera på våra kunders intressen.

Citroneer är ett värdepappersbolag under tillsyn från Finansinspektionen.

CITRONEER STYRELSE MANAGEMENT TEAM

Kristian Peeker

Kristian Peeker

VD & Styrelsemedlem

Mångårig erfarenhet från kapitalförvaltningsbranschen i Europa och Sverige och nu entreprenör med oberoende rådgivning som fokus. Kristian har tidigare arbetat med europeisk fonddistribution i Luxemburg och institutionell produktutveckling i London för Fidelity Investments. Han har lång erfarenhet av både strategisk- och taktisk allokering, portföljanalys och faktorstrategier som investeringsstrateg på Nordea Bank. Han har även utbildat hundratals rådgivare i portföljteori och finansiell rådgivning.

Erik Nordenskjöld

Erik Nordenskjöld

CIO & Styrelsemedlem

Efter många år inom investeringsstrategi och investment banking, entreprenör med oberoende rådgivning som fokus. Erik har tidigare bland annat varit obligationshandlare på Nordea Markets och chef över bankens Fixed Income, Currencies & Commodities (FICC) i Asien. Han har även arbetat som investeringsstrateg inom Nordea Wealth Management med specifikt fokus på räntestrategi och kvantitativa modeller.

Johan Carlsson

Johan Carlsson

CTO & Styrelsemedlem

Efter en karriär som professionell tennisspelare på ATP-touren har Johan varit verksam inom finansteknologi och ett flertal start-ups. Johan har lång erfarenhet inom värdepappersmäkleri från New York, London & Stockholm. Han var delgrundare och CTO i Lexit Group (idag en del av Neonet) som tillhandahöll den första direkthandeln på New Yorkbörsen för svenska institutioner. Johan drivs av att effektivisera finansbranschen genom bättre teknologi och förbättrade affärsmodeller.

Arne Bernroth

Arne Bernroth

Styrelseordförande

Verksam i finansbranschen sedan 1970 och med gedigen bank- och försäkringsbakgrund. Arne har bland annat arbetat som sverigechef på Skandia Försäkrings AB och som vice VD på Nordea Bank.  i sitt styrelsearbete har Arne varit verksam i ett flertal bolag, både privata och listade. Arne har tidigare varit ordförande i Nordax Bank.

Juridisk information

Vår verksamhet är tillståndspliktig och det ställs därför krav på Citroneer som bolag men även på samtliga anställda. ledning och styrelse.  

Läs mer här