CITRONEER ACADEMY

”Universitetstiden var oerhört utvecklande för mig. Självklart ur ett akademiskt perspektiv, men även min entreprenörsanda fick utvecklas och frodas i universitetsmiljön. Faktum är att Citroneer aldrig funnits utan mina erfarenheter från studentlund. Citroneer Academy är vårt sätt att ge tillbaka till universitetsvärlden och hjälpa till med det tredje uppdraget. Dessutom får vi träffa nästa generations finansbranschkollegor i brytningen mellan studier och karriär!” 

ERIK NORDENSKJÖLD, GRUNDARE OCH INVESTERINGSANSVARIG CITRONEER

OM CITRONEER ACADEMY

Inom Citroneer Academy hjälper vi studenter med uppsatsskrivandet. Genom att bidra med våra praktiska erfarenheter från finansmarknaderna kan vi göra uppsatserna mer relevanta och förhoppningsvis förbättra studenternas möjligheter att hitta rätt i början på karriären efter examen. Studenternas arbete med teori och metod ger oss ett ständigt flöde av uppdaterad information om vad som händer på den akademiska fronten. Men framför allt bygger vi upp ett eget alumninätverk bestående av de mest lysande stjärnorna i morgondagens finansbransch.  

Vill du också skriva uppsats med Citroneer? 

Är du intresserad av att skriva en uppsats som kan bidra till att förändra finansbranschen och stärka nästa generations investeringsrådgivning? Eller är du mer intresserad av kapitalmarknadens prissättning av risk och avkastning? Hör av dig till oss och diskutera hur vi kan hjälpa dig med att göra ditt exjobb mer verklighetsanknutet och fungera som ett kraftfullt avstamp för din framtida karriär! 

15 + 10 =