Juridisk information

Registrering & Tillstånd
Klagomål
Tvistlösning
Ersättningspolicy
Best Execution

Registrering och tillstånd

Citroneer AB (559159-1192) är ett svenskt värdepappersbolag registrerat hos Bolagsverket med säte och kontor i Stockholm. Vår verksamhet regleras av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.Vår verksamhet är tillståndspliktig och alla medarbetare är utbildade och har den erfarenhet som krävs. För kontroll av registrering och tillstånd, se nedan kontaktuppgifter till Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40
E-post: [email protected]
Webbplats: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: [email protected]
Webbplats: www.fi.se

GDPR & Integritetspolicy

Citroneer står under lagen om dataskydd och vi är mycket måna om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Du kan läsa mer om detta i vår dataskyddspolicy och cookiepolicy här, som detaljerat förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter.

Klagomålshantering

Har du klagomål eller av någon anledning inte är nöjd med en tjänst vill vi att du hör av dig så snart som möjligt till den medarbetare som du haft kontakt med. Läs mer om vår klagomålshantering genom att klicka på dokumentet till höger. Ni kan också skicka ett email till: complaint[a]citroneer.com.

Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klaga skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid en tvist finns alltid möjlighet att få denna prövad i allmän domstol.

Ersättningspolicy

Citroneer har tagit fram en ersättningspolicy som styr de bolagets anställdas ersättningar. Se vår policy genom att klicka på bilden till höger.

Best Execution

Citroneer är inte anslutet till någon handelsplats och vidarebefordrar därför order i finansiella instrument till institut som därefter utför ordern.  Läs mer om vår Best Execution policy genom att klicka på bilden till höger.

Hållbarhetspolicy

Denna policy är framtagen för att ge en beskrivning av utgångspunkterna för Citroneers
hantering av hållbarhetsfrågor och principerna gällande ansvarsfulla investeringar inom Bolagets verksamhet för efterlevnad av bestämmelserna i Disclosureförordningen. Se vår Hållbarhetspolicy genom att klicka på bilden till höger.