Citroneer Cookies & Integritetspolicy

Citroneer är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta omfattar fysisk och elektronisk dokumentation, fotografier samt ljudupptagning. Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad 2019-07-20 i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) som är en EU-förordning.

 Vi kan komma att samla in viss typ av personligt identifierbar information, t.ex. ditt namn, din e-postadress, din gatuadress, eller din postadress samt ditt/dina telefonnummer (kollektivt, ”personlig information”). Det är därför viktigt att du känner till hur vi samlar in, använder, avslöjar, hanterar och lagrar den personliga information du frivilligt tillhandahåller oss, liksom den information som passivt samlas in på webbplatsen. Dina kunduppgifter lagras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Insamling och hantering av information

Vi registrerar varje åtkomst och varje förfrågan om filer som lagras på hemsidan och/eller i online-butiken. Vi lagrar information för systemrelevanta och statistiska syften. Registreringarna är: webbläsartyp/version, operativsystem som används, referens-URL (tidigare besökt sida), värdnamn på den förfrågande datorn (IP-adress), tid för serverförfrågan. Vi samlar endast in personlig information om dig då du själv tillhandahåller den, t.ex. när du:
klickar på ”KONTAKTA OSS” på webbplatsen för att skicka oss ett meddelande, gör en beställning, laddar ner vissa artiklar eller rapporter, lägger upp en kommentar på en blogg, ett evenemang eller en annan artikel eller registrerar dig för att få e-postmeddelanden.
Kontor ansvarigt för datainsamling:
Citroneer AB, Kristinedalsvägen 34,13146 Nacka. E-post: .

2. Användning och vidarebefordring av personlig information

Din personliga information lagras internt på företaget och används för att svara på dina förfrågningar, för hantering av ditt kundkonto och för att hantera beställningar som upprättas av dig, liksom vid korrespondens. Om du har köpt produkter eller använt tjänster, används din information dessutom för marknadsföring av liknande produkter och/eller tjänster och om du registrerat dig för att få ett nyhetsbrev eller andra reklamsyften. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Dina personliga uppgifter vidarebefordras till tredje part endast för kontraktsyften, såsom i de fall det krävs för betalningar, eller om du tidigare samtyckt till att din personliga information vidarebefordras. Datavolymen som vidarebefordras är dock begränsad till ett nödvändigt minimum. Du kan återkalla ditt samtycke till vidarebefordring av data i närsomhelst. Dina uppgifter vidarebefordras till icke-kontraktsmässig tredje part (t.ex. myndigheter) endast om detta är lagenligt. Utöver detta avslöjar vi inte din personliga information till tredje part varken för kommersiella eller icke-kommersiella syften, om inte annat överenskommits.

3. Granskning av din personliga information och hur du väljer bort detta

Du kan alltid kontakta Citroneer om du vill granska din personliga information som vi har samlat in. Om vi har personlig information om dig, kommer vi att utan kostnad att förse dig med en läslig kopia av denna personliga information. Faktafel i din personliga information, inklusive inaktuell information, kan korrigeras via funktionen ”Kontakta oss” på den här webbplatsen, där du kan skicka oss en begäran som på ett trovärdigt sätt visar på felaktigheterna. För att skydda din privata information och säkerhet, vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar tillgång till personlig information eller gör korrigeringar.
Du kan också alltid välja bort att ta emot kommunikation från oss. Om du inte vill att din personliga information ska delges med tredje parter på det sätt som beskrivits i denna sekretesspolicy, ska du kontakta Citroneer via funktionen ”Kontakta oss” på den här webbplatsen.
Om du får e-postmeddelanden från oss och inte vill fortsätta att erhålla dem, ska du använda länken längst ner i e-postmeddelandet för att ändra dina e-postinställningar. Om det inte finns någon länk ska du följa instruktionerna längst ner i meddelandet. När vi tar emot meddelandet att du vill välja bort att få fler meddelanden från oss, kommer vi att behandla din begäran så snabbt som möjligt.

4. Kakor – lokal lagring av data – cookies och local storage
När du besöker Citroneer kan vi använda lokal lagring av data, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vad informationen används till.

a) Vad är lokal lagring av data?
Lokal lagring av data innebär att data lagras lokalt på den enhet som du använder. Det kan exempelvis ske med hjälp av så kallade cookies/kakor.
En kaka är information som skickas från vår webbserver till din webbläsare som sedan lagrar den som en fil på din enhet. Med hjälp av kakan kan vi känna igen din webbläsare och om du exempelvis tidigare gjort inställningar eller loggat in. Du kan läsa mer om användningsområdena nedan.
En sessionskaka försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.
En permanent kaka lagrar en textfil i din enhet under en kortare eller längre period efter ditt besök (såvida du inte raderar dessa själv). Dessa kakor används bland annat för att hålla dig inloggad och för att hålla reda på inställningar som du har gjort.
Local storage är ett annat sätt för sajter att lagra samma typ av information och inställningar lokalt på din enhet. En skillnad mot kakor är att den lagrade informationen inte automatiskt följer med i anrop till servern.

b) Vad är spårningsanrop?
Spårningsanrop är anrop som görs av webbläsaren i bakgrunden under ditt besök på våra sajter. Anropet görs till en av våra servrar, eller till någon av våra samarbetspartners servrar, i syfte att möjliggöra analys enligt nedan beskrivna användningsområden.
Anropen innehåller vanligtvis information om den sida du besöker och information om vad som har hänt under besöket på sidan. Exempel på sådan information är hur lång tid du har varit på sidan, hur länge en eventuell video på sidan har spelats och huruvida annonser har varit synliga. För att kunna dra slutsatser om vad som skett över flera sidvisningar kan kakor och lokalt lagrad data skickas med i spårningsanrop.
Spårningsanrop kallas ofta trackingpixlar eller web beacons, då de ofta sker i form av laddning av en liten osynlig bild eller i form av AJAX-anrop.

c) Vad används informationen till?
Lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på vår sajt, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.
Inloggning och inställningar: Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker Citroneer sajt, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort. Det kan handla om vilken volym du har valt i våra videospelare eller hur stor textstorlek du vill ha.

d) Anpassning och personalisering: Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av vår sajt.

e) Annonser: Lokal lagring används också för att styra annonser. 
Analys: Citroneer använder olika mätverktyg för att samla statistik. Informationen som vi samlar in behövs för att vi ska veta hur våra sajt och appar används. Statistiken hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Google Analytics används för att följa och analysera besök och flöden över tid. Är du inte inloggad kan den data som vi samlar in inte kopplas till dig som person. För inloggade användare samlas data som kan kopplas direkt till en fysisk person. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här http://citroneer.com/allmanna-villkor/.
Utveckling: För att kunna utveckla våra sajter behöver vi förstå hur de används. Vi använder därför lokal lagring av data för att samla in statistik i aggregerad form om användandet.

f) Så kan du hantera lokal lagring av data
Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera kakor kan det innebära att viss funktionalitet på vår sajt slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:
Chrome (länk: https://support.google.com/…)
Safari (länk: https://support.apple.com/…)
Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)
Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com/…)
Firefox (länk: https://support.mozilla.org/…)
Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
Om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices (länk: http://www.youronlinechoices.com/se/ ) Du hittar mer information om kakor, vilka kakor som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org.

5. Rätt till information & radering

Du är berättigad till att gratis begära information, korrigering, blockering och, om tillämpligt, radering av dina lagrade uppgifter. Vänligen skicka oss en förfrågan via vanlig post eller e-post. Vi kommer att radera dina uppgifter om du avböjer ditt samtycke, om informationen inte längre är relevant vad gäller syftet till att dina uppgifter lagrades, eller om datalagring är förhindrad enligt lag.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Citroneer kan med tiden komma att revidera denna sekretesspolicy då nya funktioner läggs till på webbplatsen eller då lagar och standarder gällande Internet utvecklas. Detta kan ses i notisen om ”senaste revision” nedan. Vi kommer att prominent publicera dessa ändringar, men vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom denna sekretesspolicy då du besöker webbplatsen. Ändringar kommer inte att gälla retroaktivt för personlig information som har samlats in före ändringen skedde i sekretesspolicyn, förutom där detta krävs enligt lag.

Senaste revision: 1 maj 2019