VÅRA TJÄNSTER

Citroneer grundades med idén att erbjuda högkvalitativ investeringsrådgivning och portföljanalys utan intressekonflikter med våra kunder.

För att detta skall fungera i praktiken har Citroneer inga samarbeten eller avtal med några produktleverantörer som exempelvis fondbolag. Vi rekommenderar enbart instrument utifrån kundens behov och krav. Därtill är våra ägare oberoende aktörer utan intressen i produktdistribution. Vi är därför ett av få värdepappersbolag som uppfyller finansinspektionens krav för att kalla oss oberoende. Vi är helt enkelt övertygade om att en oberoende ställning, utan incitament såsom ersättningar eller andra jävsituationer, är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra opartiska analyser och ge kvalitativa råd med våra kunders behov och målsättningar i centrum.

En gedigen analys är alltid utgångspunkten i relationen med Citroneer. Förutom att vi behöver förstå varje enskild kunds situation är det viktigt att vi anpassar vår rådgivning efter varje kunds specifika möjligheter och begränsningar som hållbarhetsfrågor, regulatoriska krav och etiska riktlinjer.

VI GISSAR INTE UTAN FÖRLITAR OSS PÅ FORSKNING

Vi särskiljer oss genom att basera vår rådgivning på modern finansiell forskning. En grundbult är kontinuerligt beräkna värderingen, eller ”riskpremien” för olika typtillgångar och därifrån bedöma vilken framåtblickande avkastningspotential och risknivå som är rimlig. Forskning visar att det över tid är ett effektivare sätt att investera än att förutspå olika makroekonomiska händelser eller att jaga vinnare.

Vi utgår från att våra kunder har absolut avkastning som mål, men att toleransen för risk, utdelningsbehov och tidsperspektiv skiljer sig åt från kund till kund.

CITRONEER QUANT

Med hjälp av vårt team och dess mångåriga erfarenhet inom placeringsstrategier har Citroneer utvecklat rådgivningsverktyget Quant.

Quant som är ett avancerat investeringsverktyg med kapacitet att behandla miljontals datapunkter integrerar vedertagen portföljteori med den senaste forskningen. Det ger inte bara våra kunder en akademisk beprövad strategi utan också en investeringsstrategi som kan implementeras på ett kostnadseffektivt sätt. Resultatet blir investeringsråd som noggrant tydliggör vad våra kunder kan förvänta sig av sin portfölj i framtiden. Vi kan också ge tydliga prognoser på framtida värdetillväxt, hur mycket portföljen riskerar att tappa när marknaden faller kraftigt eller hur mycket som krävs för att kompensera för inflation.

Privatpersoner

Analysera din  nuvarande situation får,  investeringsråd hjälp med finansiell planering av en professionell och oberoende investeringskonsult.

Vi hjälper dig optimera dina tillgångar, både finansiella och andra, utan intressen av att sälja specifika produkter.

Family Office

Med stor erfarenhet av långsiktig förvaltning av komplexa portföljer och ett internationellt perspektiv, hjälper vi er till en strukturerad portföljförvaltning med fokus på riskkontroll för nuvarande & framtida generationer.

Institutioner

Vi rådger pensionsfonder, kommuner och landsting och tillhandahåller institutionella verktyg för justering av deras tillgångar enligt deras avkastningsmål och risktolerans.

Vi hjälper även till med utbildning till beslutsfattare.

Stiftelser

Vi hjälper er stiftelse till en strukturerad och modern investerings-policy med underbyggda prognoser för portföljens utveckling med och utan utdelningar.

Vi bidrar även med professionell och avgiftsmedveten fondutvärdering.

Företag

Vi hjälper företag att kombinera sina operativa bolag med finansiella placeringar för att kontrollera den totala portföljrisken.

Få beslutsunderlag och prognos på risk och avkastning  när ni överväger att likvidera bolag och investera finansiellt.

INTRESSEANMÄLAN