VÅRA TJÄNSTER

Oberoende rådgivning anpassat dina behov

Citroneer är en oberoende rådgivare. Det innebär att vi alltid anpassar våra tjänster efter dina behov.

Vår rådgivning handlar om att hjälpa dig att ta så lite onödiga risker som möjligt för att nå ditt mål. Det gör vi genom att använda ett globalt perspektiv, maximera diversifieringen (det vill säga så få bolagsspecifika risker som möjligt) och använda strategier som vetenskapligt bevisat slår marknaden. Resultatet blir en modern multistrategiportfölj som konstrueras för att nå ditt personliga mål.

Grunden i erbjudandet är alltid detsamma. Vi börjar med dig, dina ambitioner och dina mål. Med utgångspunkt från helheten ger vi dig råd om vad som är de bästa investeringarna för dig.

Rådgivning baserad på modern finansiell forskning

Vi baserar vår investeringsrådgivning på modern finansiell forskning och modeller och metoder som vi vet fungerar. Hos Citroneer möter marknadens förutsättningar kundens ambitioner i vårt verktyg Citroneer Quantum. Resultatet blir tydliga investeringsråd som säger något om vad du kan förvänta dig av din förmögenhet i framtiden. Vi ger dig en prognos på hur mycket pengar som finns kvar till nästa generation, hur mycket du riskerar att tappa när marknaden faller kraftigt eller hur mycket risk du behöver ta för att kompensera för inflationen. 

Inga negativa överaskningar

Våra investeringsförslag innehåller bara de fonder som möter våra krav på riskkontroll (inga negativa överraskningar), förvaltarstabilitet och avgiftskontroll. Det är viktigt för oss att du får maximalt betalt för den risk du tar och det är avkastning efter avgifter som räknas

Fasta priser

Citroneer är unika i finansbranschen eftersom vi kan erbjuda fasta priser. Vi tycker att investerare ska få möjligheten att välja mellan fasta priser och procentsatser.

 

Privatpersoner

Även privatpersoner har nytta av en professionell och oberoende investeringskonsult.

Vi hjälper dig optimera dina tillgångar, både finansiella och andra, utan intressen av att sälja specifika produkter.

Family Office

Med stor erfarenhet av långsiktig förvaltning av komplexa portföljer och ett internationellt perspektiv, hjälper vi er till en strukturerad portföljförvaltning med fokus på riskkontroll för nuvarande & framtida generationer.

Institutioner

Vi rådger pensionsfonder, kommuner och landsting och tillhandahåller institutionella verktyg för justering av deras tillgångar enligt deras avkastningsmål och risktolerans.

Vi hjälper även gärna till med utbildning till beslutsfattare.

Stiftelser

Vi hjälper er stiftelse till en strukturerad och modern investerings-policy med underbyggda prognoser för portföljens utveckling med och utan utdelningar. Vi bidrar även gärna med professionell och avgiftsmedveten fondutvärdering.

Företag

Vi hjälper företag att kombinera sina operativa bolag med finansiella placeringar för att kontrollera den totala portföljrisken.

Få beslutsunderlag och prognos på risk och avkastning  när ni överväger att likvidera bolag och investera finansiellt.

CITRONEER BAS

Vårt baserbjudande riktar sig till dig som vill förbättra dina investeringar eller bygga upp en investeringsportfölj av värdepapper från grunden.

Vi hjälper dig att ta fram den bästa portföljen för dig på ett enkelt effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Sedan bevakar vi portföljen åt dig och säger till när det att dags att göra justeringar.

Vi ses också löpande för att vara säkra på att målen och ambitionerna ligger fast eller förslår förändringar om det behövs.

Eftersom Citroneer är oberoende rådgivare kan du ha dina investeringar på vilken bank eller mäklare du vill.

CITRONEER PREMIUM – INTE BARA VÄRDEPAPPER

Vårt premiumerbjudande är för dig som har investeringar utöver traditionella värdepapper.

Har du skog, fastigheter eller investeringar i privat bolag ger vi dig råd om hur du bäst kompletterar de innehaven med en värdepappersportfölj för att du ska nå dina mål.

Med investeringarna spridda på olika ställen hjälper Citroneer dig med att sammanställa en rapport för utvecklingen av hela portföljen.

Du får en helhetsbild av hela din förmögenhet och hur de olika delarna bidrar till att hjälpa dig att nå dina mål.

CITRONEER OMNI – HELA CITRONEERS KUNNANDE

Känner du att du vill ha oberoende rådgivning men inte riktigt känner igen dig i våra färdiga erbjudande? Då finns Citroneer Omni för dig.

Vill du ha hjälp med att hitta den bästa Private Debt-fonden, vill du ha diskretionär förvaltning eller behöver du få bättre priser hos dina banker? Vi hjälper dig med det du behöver. Inget är för litet och inte heller för stort.

Med vår långa erfarenhet från investeringsbranschen kan vi hjälpa dig med det mesta. Alltid möjlighet till fasta priser och alltid oberoende.

 

ÄR DU INTRESSERAD AV EN OBEROENDE ANALYS FÖR EN BÄTTRE RISKJUSTERAD AVKASTNING?

SKICKA ETT MEDDELANDE SÅ HÖR VI AV OSS OCH BERÄTTAR MER.