Är du nästa generations investeringsrådgivare?

Drömmer du om att starta eget istället för att vara anställd?

Har du erfarenhet från investeringsrådgivning eller försäkringsrådgivning?

Vill du jobba uteslutande för dina kunder utan påverkan från produktbolag?

Rådgivning som den borde vara

Vi startade Citroneer för att erbjuda våra kunder avancerad rådgivning utan intressekonflikter. Vi tror på oberoende förvaltning och vår erfarenhet visar att vi når bättre resultat när vi inte begränsar oss till egna produktsortiment. Vi vill också utmana det status quo som råder i rådgivningsbranschen med standardiserade portföljer och de intressekonflikter som följer med egna produkthyllor och provisioner.

Bygg din affär själv, utan att vara ensam

Vårt avancerade portföljverktyg Citroneer QUANT hjälper våra rådgivare att ta ett helhetsgrepp på kundens totala portfölj, kapitalplanera med hjälp av underbyggda framtidsprognoser och optimera totalportföljen till högsta möjliga effektivitet. Våra rådgivare får kontinuerligt stöd från Citroneers marknadsanalys i ett format anpassat efter rådgivande förvaltning. Därtill erbjuder vi en kostnadseffektiv investeringsplattform med möjlighet till depåförsäkring och ett urval av investeringsprodukter baserade helt på egna meriter, utan provisioner från produktleverantörer. Det ger våra rådgivare möjlighet att sätta sina egna priser för sin tid och den rådgivning de levererar. Som ombud till Citroneer är du egen, men aldrig ensam.

Att vara anknutet ombud till Citroneer innebär att:

  • Du äger och driver din egen verksamhet med stöd av ett avancerat och genomarbetat investeringskoncept baserat på modern forskning med anpassning för att passa privatpersoner.
  • Du har tillgång till högkvalificerat stöd i din rådgivning med kontinuerlig marknadsanalys, utbildning och systemstöd.
  • Dina kunder får tillgång till en effektiv investeringsplattform med ett urval av mycket konkurrenskraftiga investeringsprodukter som valts enbart utifrån analys av den underliggande marknaden och ett oberoende urval av förvaltare. De produkter som finns på plattformen är helt provisionsbefriade vilket skapar utrymme för en rimlig, oberoende rådgivningsavgift för våra ombud.
  • Du väljer mellan rådgivande förvaltning för dina kunder, alternativt diskretionär portföljförvaltning.
  • Du får ett komplett compliancestöd där Citroneer hjälper dig att möta alla regulatoriska krav på verksamheten och kontinuerligt utvecklar stödet i takt med att lagstiftningen förändras.

Möt en av våra oberoende rådgivare

”Vi letade efter ett hem där vi kunde fokusera på kundbehov utan krav på produktförsäljning. Med Citroneers analysstöd har vi inte bara rekryterat allt större kunder än tidigare, utan glädjande nog även fått större förtroende från våra existerande relationer. Värdet av rådgivningen blir väldigt tydligt för kunden och med kickbackbefriade produkter kan vi dessutom pressa våra kunders förvaltningskostnader. För oss är Citroneer en perfekt plattform för att bygga ett bolagsvärde med långsiktiga kundrelationer som uppskattar personligt bemötande i kombination med avancerat analysstöd.”

Robert Fernström, Grundare av Törnby Förmögenhetsförvaltning AB.

För dig som vill starta eget hjälper vi till med det du behöver, inklusive bolagsregistrering, anlita bokföringsexpertis, revisor, design och produktion av hemsida mm.

Kontakta mig för en introduktion:

5 + 7 =