FINANSIELL RÅDGIVNING

100% OBEROENDE. INGA ONÖDIGA RISKER

En gedigen nulägesanalys för att förstå varje enskild kunds situation och mål är alltid utgångspunkten i relationen med Citroneer. Finansiell rådgivning handlar om att säkerställa att dessa förutsättningar avspeglar sig i din investeringsstrategi, oavsett om du föredrar en Rådgivande förvaltning eller Portföljförvaltning. 

Tillsammans definierar vi ett långsiktigt avkastningsmål och utifrån detta fastställs en investesteringststrategi som når målsättningen till lägsta möjliga risk. Vår rådgivning bygger på vetenskapliga metoder och investeringsteamet har gedigen erfarenhet från de största kapitalförvaltarna i världen.

För att optimera förvaltningen av din portfölj använder vi vårt egenutvecklade verktyg Citroneer Quant.  

 

Quant analys: 

  • Quant analys på alla tillgångar även onoterade bolag, och fast egendom. Allt inkluderas.
  • en prognos på din avkastning och ett värde på din risk 
  • insikter i hur du kan maximera möjligheterna att nå dina investeringsmål. 
  • kunskap om hur inflationen påverkar kapitalutvecklingen och vilken effekt regelbundna uttag ur portföljen får. 
  • en beräkning av vad värdet bör vara på din investering om  fem, tio eller tjugo år och hur mycket det motsvarar efter inflation. 

VÅR PROCESS:

1. Nulägesanalys: Vi lär känna dig och analyserar din nuvarande portfölj. Hur väl matchar nuvarande investeringar dina behov, din målsättning och din riskaptit?

2. Vi lägger upp en långsiktig finansiell plan och skräddarsyr en portfölj optimerad för dina nuvarande och framtida behov.  

3. Vi  bevakar och optimerar portföljen i realtid.

6. Vi ser till att du alltid har full koll på din portfölj via vår investeringsportal och följer självklart upp med kontinuerliga möten och finns alltid tillgänglig för frågor.

KOSTNADSEFFEKTIV INVESTERINGSPROCESS

Vi hittar stabila och kostnadseffektiva byggstenar till hela din investeringsportfölj. Vårt mål är att hjälpa dig hitta maximal förväntad avkastning och ge dig god kontroll över dina risker.

Varje enskild produkt har genomgått vår systematiska analys.

Intresseanmälan

8 + 15 =