FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

EN SMARTARE OCH EFFEKTIVARE förvaltning

Vår förmögenhetsförvaltning bygger på ett långsiktigt ansvarstagande med hjälp av den senaste forskningen.

Vi hjälper dig ta fram en investeringsplan för dig och framtida generationer. Baserat på vetenskapligt väl testade objektiva verktyg formulerar vi din riskprofil med största sannolikhet att möta dina framtida mål.

Vi genomlyser och analyserar alla dina tillgångar med vår Quant Analys.

Vi analyserar dina mål med förmögenheten och konstruerar en effektiv investeringsportfölj till dig.

Vi väljer ut de bäst lämpade produkterna baserat på marknadsexponering, riskkontroll och avgift.

Löpande bevakning med rapportering som ger dig en överblick hur din tillgångar utvecklas. Vid behov av om-allokering sköter vi detta i samråd med dig.

Erfaret förvaltningsteam och en egen personlig rådgivare

Som Förmögenhetsförvaltningskund hos Citroneer får du ta del av vår samlade expertis inom Finansiell rådgivning och Kapitalförvaltning i kombination med expertisen från våra noggrant utvalda rådgivare och samarbetspartners.

Citroneer samarbetar med ett fåtal utvalda förmögenhetsrådgivare med lång erfarenhet av att arbeta med förmögna privatpersoner och familjer. Våra partners specialistkompetens inom komplex rådgivning omfattar inte enbart ditt kapital utan även, pension- och försäkring samt specialistkompetens inom skatt och juridik.

Din rådgivare hjälper dig att strukturera och ta fram en förmögenhetsplanering baserat på dina personliga hjärtefrågor, preferenser, planer och målsättningar och ger dig därefter kontinuerligt stöd för att säkerställer att din förmögenhetsplanering stämmer överens med hur dina förutsättningar förändras med tiden.

Citroneers erfarna kapitalförvaltningsteam sköter den tidsödande förvaltningen av ditt kapital och din personliga rådgivare ger kontinuerligt stöd och säkerställer att hela din förmögenhetsplanering stämmer överens med hur dina förutsättningar förändras.  ​

Full insyn och kontroll utan stress

Med rätt grund och balans i din investeringsportfölj behöver du inte vara aktiv. Det viktigaste beslutet är den långsiktiga fördelningen mellan olika typer av tillgångar.

Vi ger dig rekommendationer kring vilken fördelning du ska ha. Vi håller ett vakande öga på marknaden och när marknadsförändringarna gör att det är dags att göra förändringar så kontaktar vi dig.

Vi beskriver marknadens drivkrafter och hur det påverkar din portfölj.

Helhetsbild

Citroneer ger dig helhetsbilden av hur dina investeringar utvecklas oavsett om tillgångarna förvaras på ett och samma ställe eller är spridda över flera banker och institutioner.

Personliga preferenser

Vill du främja frågor som hållbarhet, social påverkan eller investeringar i specifik forskning.

Varianterna av produkter med hållbarhetsfokus är idag oändliga och vi hjälper dig att hitta de mest effektiva för dina syften.

Existerande tillgångar

Har du existerande tillgångar som är icke finansiella som fastigheter och skog, innehav i privata bolag eller äger du större börsposter i bolag där du är aktiv som ägare eller i ledningen? Vi inkluderar dem i analysen och ger råd på vilka finansiella investeringar som bäst kompletterar dem.

En dynamisk investeringsplan

När en komplex investeringsportfölj ska omstruktureras krävs en plan. Ofta tar det lång tid och tålamod eftersom alla instrument och investeringar inte låter sig omsättas dagligen på ett effektivt sätt. Dessutom ändras förutsättningarna under tiden när nya investerings- möjligheter eller livshändelser får planerna att ändras.

Citroneer sätter upp en detaljerad omställningsplan så du alltid vet vad som ska ske härnäst och vi uppdaterar den när förutsättningarna ändras.

.

Helhetsrapportering

En portfölj med finansiella investeringar hos flera banker och institut i kombination med privata investeringar som skog och fastigheter kan var svår att överblicka värde- utvecklingen på. Citroneer levererar en kvartalsrapport med alla dina investeringar. För de onoterade investeringarna uppskattar vi en värdeutveckling utifrån våra egna modeller mellan värderingarna.

.

Personlig investeringsstrateg

Varje kund har en personlig investeringsstrateg som alltid finns tillgänglig för rådgivning. Strategen är alltid redo att hjälpa till med frågor som rör till exempel formulerandet av en placeringspolicy, utbildning av nästa generation, specialanpassad investeringsutvärdering, avgiftsanalys, rapportering till placeringskommitté eller förhandling med banker.

För mer information kontakta oss nedan eller skicka ett mejl till: kontakt[a]citroneer.com

Intresseanmälan

8 + 2 =