Kapitalförvaltning med dina mål i fokus

Vilken form av förvaltning passar dig? Du och din rådgivare gör gemensamt en noggrann bedömning av de ekonomiska förutsättningarna, placeringshorisont, behov och mål.

Vårt investeringsteam har förvaltat över 100 miljarder kronor i med över 20 års erfarenhet från de största aktörerna i världen.

Oavsett om du väljer portfölj- eller rådgivande förvaltning kommer vårt investeringsteam att utgå från dina val i förvaltningen av ditt kapital.

VÅRA INVESTERINGSPRINCIPER 

De finansiella marknaderna är globala och komplexa. För att nå långsiktig framgång som kapitalförvaltare och investeringsrådgivare är det därför viktigt att kunna beskriva:

  • Varför investerar vi som vi gör? – Filosofi ​
  • Därför gör vi så här! – Strategi
  • Så här gör vi det! – Process

VAD GÖR OSS ANNORLUNDA

Citroneers investeringsprinciper baseras på modern finansiell forskning och mångårig investeringsfarenhet. Kombinationen har lett fram till följande slutsatser och ledord för att kunna leverera förstklassig rådgivning och förvaltning för våra kunder: 

Faktabaserad – en investeringsstrategi med avstamp i modern finansiell forskning har bäst förutsättningar att leverera en stabil avkastning över tid.

Framåtblickande – aktuella avkastningsprognoser ger en bättre möjlighet att förklara framtida kapitalutveckling och kontrollera risken för förluster.

Dynamisk – våra framåtblickande avkastningsprognoser ger oss möjlighet att utnyttja variationer i prissättningen av olika riskpremier för att uppnå ett bättre inventeringsresultat. 

Effektivitet – våra portföljer strävar efter:

  • Hög förväntad avkastning för varje enhet risk
  • Stort fokus på kostnadseffektiv implementering
  • Investerar i tillgångar som begränsar risk för förlust i stressade marknadsklimat. 

Hållbarhet – integrera hållbarhetsstrategier och påverkansinvesteringar i portföljen med bibehållen finansiell riskkontroll

Riskfokus – Vår egen investeringsmodell Quant ger oss unika förutsättningar att stresstesta våra kunders portföljer inför oroliga marknadsförhållanden.

14 + 10 =