KAPITALFÖRVALTNING FÖR STIFTELSER OCH INSTITUTIONER

Vi stannar gärna länge vid ritbordet där strukturen för förvaltningen planeras genom en väl genomarbetad investeringspolicy.

Den långsiktiga grundportföljens sammansättning är ett avörande beslut som påverkar portföljutvecklingen under lång tid framöver och vi ser till att det blir ett väl underbyggt beslut. Vi simulerar prognoser och tar vi fram beslutsunderlag med avkastningsmål som passar organisationens risktolerans bäst. Genom att simulera och testa stressrisker ges också möjlighet att analysera såväl befintliga som nya portföljer i olika marknadsmiljöer.

Syftet är att nå ert avkastningsmål med så låg risk som möjligt.

SYSTEMATISK OCH FAKTABASERAD FÖRVALTNING

Efter noggrann kvantitativ och kvalitativ analys arbetar vi fram en investeringsstrategi som skall avspeglas i placeringspolicyn.

Citroneers förvaltningsmetodik för institutioner är systematisk och faktabaserad. Allt förklaras pedagogiskt i tydliga rapporter som skall fungera som stöd och beslutsunderlag för organisationens samtliga beslutsfattare. 

OBEROENDE UTAN NÅGRA INTRESSEKONFLIKTER

Citroneer ger råd till alla typer av institutioner, exempelvis stiftelser, kommuner och trossamfund. Genom vårt oberoende vet våra kunder att vi kan utesluta intressekonflikter och gå in i rollen som professionell rådgivare med samma incitament som våra kunder. ​

Vår prismodell är enkel och transparent. Hos oss vet du exakt hur mycket du betalar och för vad.​

Förvaltningsförslag

Låt oss ta fram ett diskussionsförslag till er organisation som ni kan jämföra med er nuvarande förvaltning.

Trossamfund och församlingar

Läs mer om vår expertis riktad mot trossamfund och församlingar genom att klicka här: /forsamlingar-pastorat

1 + 1 =