100% OBEROENDE

FINANSIELL RÅDGIVning & KAPITALFÖRVALtning

Citroneer förvaltar kapital och förmögenheter åt privata och institutionella kunder.  Genom att metodiskt kombinera olika tillgångar ger vi våra kunder insikter om hur deras helhetsportfölj kan optimeras.

Oberoende med lång erfarenhet!

“Vår ambition är att ge våra kunder den optimala investeringsportföljen baserad på modern forskning och vetenskap, vilket bevisligen är det bästa sättet att investera på lång sikt. Vi är helt oberoende och på kundens sida till 100%! Vårt team har förvaltat över 100 miljarder kronor med över 20 års erfarenhet från de största aktörerna i världen.”

Kristian Peeker VD Citroneer

R

100% Oberoende

Våra kunder får en 100 % oberoende partner som inte är partisk i något investeringsbeslut. Vi säljer inga produkter, förvaltar inga fonder och har inga avtal med produktleverantörer om provisioner.

Vetenskapligt baserad

Vi använder modern forskning  och konstruerar portföljer utifrån varje individs eller institutions avkastningsmål med hjälp av Quant – vårt unika verktyg för analys och portföljoptimering. 

Stor erfarenhet

Våra medarbetare är välbevandrade i finansiell teori och praktik och har många års internationell erfarenhet av investment banking, rådgivning samt kapitalförvaltning.

NORDENSKJÖLD & PEEKERS TANKESMEDJA

TANKAR, KRÖNIKOR, FAKTA OCH NYHETER DÄR VI BELYSER VIKTEN AV
LÅNGSIKTIGT INVESTERINGSTÄNK, DIVERSIFIERING & OBEROENDE RÅDGIVNING.

Alectas onödiga risker

Alectas onödiga risker

Notan för Alectas amerikanska bankdebacle summeras till 19,6 miljarder kronor. Givetvis en hisnande summa, men som måste ställas i relation till de totala tillgångarna på 496 miljarder som Alecta hade vid slutet av året 2022. Att det blir förluster i aktieportföljer...

Kronans kräftgång

Kronans kräftgång

Den senaste tiden har den bedrövliga utvecklingen för den svenska kronan fått allt mer uppmärksamhet. Röster har till och med höjts för att Sverige bör ansluta sig till Eurozonen. Det är en kittlande tanke, men varken den svenska allmänhetens eller politikerkårens...

INTRESSEANMÄLAN