Fixed Income Friday

Fixed Income Friday

Med fokus på Federal Reserves agerande i obligationsmarkanden och penningpolitikens allt mer åtstramande effekter hjälpte Citroneers Erik Nordenskjöld DiTV:s tittare att få bästa möjliga start på investeringsdagen. Se hela programmet...
Vad kostar en professur?

Vad kostar en professur?

I dagens kunskapssamhälle blir kontroll av kunskapen allt viktigare, vilket leder till att allt fler vill ha inflytande över hur forskningen ska utformas. Möjligheterna till hållbar och oberoende finansiering för forskningen och skräddarsydd förvaltning av densamma är...