Hur enkelt är det att tala om arv, hopp och drömmar inom familjen?​

Förmögenhetsförvaltning inom familjen och frågan om framtida arv kan vara en delikat process. Kombinationen av vitt skilda faktorer gör överföring av förmögenhet mellan generationer till en komplex övning där en god familjesammanhållning kan stå på spel. ​
I webinariumet ”Familj och pengar” diskuterar vi förmögenhetsöverföring mellan generationer. Lyssna på och ställ frågor till människor som har praktisk och yrkesmässig erfarenhet inom området!​

I panelen:​
Per Westerberg, Förutvarande talman och näringsminister​
Anders Grundberg , tidigare engelsk Barrister och Solicitor​
Kristian Peeker, VD Citroneer​