100% OBEROENDE

FINANSIELL RÅDGIVning & KAPITALFÖRVALtning

Citroneer förvaltar kapital och förmögenheter åt privata och institutionella kunder.  Genom att metodiskt kombinera olika tillgångar ger vi våra kunder insikter om hur deras helhetsportfölj kan optimeras.

Oberoende med lång erfarenhet!

“Vår ambition är att ge våra kunder den optimala investeringsportföljen baserad på modern forskning och vetenskap, vilket bevisligen är det bästa sättet att investera på lång sikt. Vi är helt oberoende och på kundens sida till 100%! Vårt team har förvaltat över 100 miljarder kronor med över 20 års erfarenhet från de största aktörerna i världen.”

Kristian Peeker VD Citroneer

R

100% Oberoende

Våra kunder får en 100 % oberoende partner som inte är partisk i något investeringsbeslut. Vi säljer inga produkter, förvaltar inga fonder och har inga avtal med produktleverantörer om provisioner.

Vetenskapligt baserad

Vi använder modern forskning  och konstruerar portföljer utifrån varje individs eller institutions avkastningsmål med hjälp av Quant – vårt unika verktyg för analys och portföljoptimering. 

Stor erfarenhet

Våra medarbetare är välbevandrade i finansiell teori och praktik och har många års internationell erfarenhet av investment banking, rådgivning samt kapitalförvaltning.

NORDENSKJÖLD & PEEKERS TANKESMEDJA

TANKAR, KRÖNIKOR, FAKTA OCH NYHETER DÄR VI BELYSER VIKTEN AV
LÅNGSIKTIGT INVESTERINGSTÄNK, DIVERSIFIERING & OBEROENDE RÅDGIVNING.

Risken med risken

Risken med risken

”Hög eller låg risk, eller kanske medel?” vore en väldigt opersonlig fråga att ställa vid ett rådgivningstillfälle. Ändå är det precis vad din rådgivare gör. Bakgrunden är det komplexa sambandet mellan risk och avkastning. Att människan upplever att det finns ett...

Ingves the ripper

Ingves the ripper

Det finns ett gammalt talesätt att konjunkturcykler inte dör av ålder utan att de blir mördade! Nästan alltid är det centralbankerna som håller i kniven i form av att höja räntorna för mycket och för sent. Frågan är om Riksbanken genom premiärhöjningen har gjort just...

INTRESSEANMÄLAN