Året har börjat tufft och tragedin i Ukraina lägger sordin på det mesta. Marknaden har också genomgått något av ett stålbad och vi har sett dramatiska skiften i räntor, valutor och råvaror. Aktiemarknaden har varit mycket orolig där stockholmsbörsen varit en av de svagaste marknaderna med ett tapp på över 20 procent sedan årsskiftet. Följer vi nyhetsflödet är det lätt att få intrycket att våra investeringar är i fritt fall.  

Men om vi för ett ögonblick tar blicken från nyhetsrubrikerna och kastar ett öga på hur investeringsportföljen klarat turbulensen blir bilden visserligen inte ljus, men det är heller inte ett botten ur scenario. Citroneers mönsterportföljer har avkastat mellan -3 och +0,2 procent[1] sedan årsskiftet. Mot bakgrund av dramatiken får vi en del frågor om varför våra portföljer stått emot utvecklingen så pass väl som de har. Nedan delar vi med oss av några principer som varit effektiva under årets skakiga början. 

Designa portföljer för att bevara kapital

Tankesättet skiljer sig från att traditionellt balansera räntor mot aktier på så sätt att vi inkluderar tillgångar som specifikt har till uppgift att kunna stärkas under oroliga tider. Det innebär att exempelvis defensiva valutor och råvaror finns representerade i våra portföljer och erbjuder en effektiv defensiv i oroliga marknader. Det är ett systematiskt arbetssätt som är viktigt att få på plats innan marknadsstressen uppstår. När väl bollen är i rullning ändras priserna snabbt och det är ofta för sent att agera. Med en stark defensiv på plats kan vi öka avkastningspotentialen i andra delar av våra portföljer.  

Använd valutor till din fördel

Valutor styrs bland annat av räntenivåer, riskaptit och likviditetsflöden under normala förhållanden. I stressade marknader uppstår ett annat mönster där vissa valutor ses som ”säkra hamnar” och tenderar att stärkas. Svenska kronan är mer perifer än de stora världsvalutorna och har en benägenhet att försvagas under stress. Som svensk investerare kan man utnyttja mönstret. Genom att leva med marginellt högre volatilitet under normala förhållanden, kan vi i gengäld få en portfölj med större stresstålighet än exempelvis räntemarknaden erbjuder.  

Svenska aktiemarknaden är en medgångssupporter

Det är en liten marknad med låg riskspridning mellan bolag och sektorer som tenderar att utvecklas starkt i goda marknadsklimat. Stockholmbörsen tenderar också att falla kraftigare än den globala aktiemarknaden när det uppstår marknadsstress. Eftersom det finns en systematik i det förhållandet undviker vi i hög grad exponering mot svenska aktier och fokuserar istället på globala och systematiska strategier. Resultatet blir en stöttåligare aktieportfölj som kan ta större plats bredvid andra tillgångar i en portfölj utan avkall på riskkontroll. 

Kristian Peeker
VD Citroneer Wealth Advisors

 

[1] Omfattar portföljer: Equity portfolio, Wealth Doubler, Loss Protector och Wealth Protector. Per 8 mars 2022.