Ökad tydlighet istället för provisionsförbud

Ökad tydlighet istället för provisionsförbud

Ett förslag om att införa ett provisionsförbud på finansiella tjänster diskuteras just nu i EU-kommissionen. Det handlar om att finansiella rådgivare inte ska täcka kostnaderna för rådgivningen med kick-backs från fondförvaltaren. Men ett provisionsförbud skulle inte...