Den 3 april deltog Citroneers Erik Nordenskjöld i DiTVs program Börsmorgon. Under programmets gång kommenterade Erik bland ökade oljepriser, inflationsprognos och ränteutveckling samt inköpschefsindex. Ett ämne som tog upp ett större utrymme i programmet var vikten av att sprida sina risker och undvika onödigt risktagande.

Erik pekade bland annat på att det kan vara lönsamt att investera i tillväxtmarknader i Asien istället för att satsa alla sina kort på Stockholmsbörsen.

– Det är nämligen samma sentiment i marknaden som driver både svenska aktier och den svenska kronan som tillväxtmarknadernas aktier och valutor, kommenterade Erik.

Erik kommenterade också härvan med Credit Suisse och problemet med att ha låst in sina investeringar i produkter som inte går att sälja.

– De kommer inte att gå i konkurs, garantin från banken finns kvar, men du kan inte sälja på sju år och har dragit på dig en likviditetsrisk som du inte trodde att du hade och som du definitivt inte får betalt för. Det är en onödig risk, konstaterade Erik.

Avslutningsvis visades en graf där Citroneers placeringsportfölj jämförs med en donationsmedelsfond och en stiftelsefond, där de båda sistnämnda har en klassisk fördelning på 60 procent aktier och 40 procent räntor.

– Du bör titta på vad du har för förväntad avkastning i olika tillgångsslag istället för vad du har för andel aktier och andel räntor i portföljen. De andra portföljerna hade 40 procent räntor även när räntan var noll. Vi hade en annan approach: inte alls så mycket räntor och mer diversifierat, mindre svenska aktier, guld och US treasuries som klarade krisen mycket bättre, men det var för att vi tittade på riskpremierna och förväntad avkastning med öppna ögon istället för att titta på vilken benchmark vi hade satt upp och försöka vara relativt bättre – för relativ rikedom är inte så stort förutom i vissa rapporter, sade Erik. Se hela programmet här.