Den 24 augusti arrangerade Citroneer en paneldiskussion med erfarna experter från fastighetsbranschen. Paneldeltagare var Johanna Sanderi från Boost Insight, Johan Ljungberg från Atrium Ljungberg och Kristian Peeker från Citroneer. Moderator var Erik Nordenskjöld från Citroneer.

Diskussionen fokuserade på dagens fastighetsmarknad, ränteutveckling, fastighetsbolagens belåningsgrad och långsiktiga räntestrategi. Dessutom diskuterade panelen hur en investeringsstrategi för bättre total avkastning bör se ut.

Se hela paneldiskussionen här.