Marknaden har en fenomenal förmåga att glömma det som varit och blicka framåt. Kanske inte så att marknaden i sig har någon blick för något, utan det är snarare marknadens aktörer som skakar av sig det som varit för att hitta nästa spännande möjlighet. Nu tycks det som om det spännande har varit spännande tillräckligt länge så nu har blir det tråkiga spännande i stället. 

I spåren av att pandemins effekter har klarnat för oss så är det följderna av följderna som fått marknadens uppmärksamhet. De stora stimulanspaketen och ekonomiernas återöppnande har fått inflationsspöket att dyka upp igen. När baseffekterna av att ekonomierna stängde ner för ett år sedan dyker upp i statistiken ser det plötsligt ut som om inflationen är tillbaka med råge. USA uppvisade till exempel 4,2 procents inflation på ett år!

Med inflationen tillbaka och tillväxten återuppväckt kommer stigande räntor som ett brev på posten. Inget speciellt överraskande i sig och det har inte fått börsuppgången att mer än pausa något. 

Värdeaktier åter i ropet 

Vad det förändrade narrativet i marknaden har lyckats åstadkomma är att de notoriskt otrendiga värdeaktierna har kommit tillbaka. Värdeaktier är de bolag som har en låg värdering relativt marknaden i övrigt. Ofta handlar det om bolag med stabila vinstgenererande affärsmodeller, men som kanske saknar den fantasieggande framtidspotentialen. Att de genererar en högre avkastning för investeraren över tid är väldokumenterat av forskningen, men de har haft det tufft när teknikaktier levererat kraftigt stigande vinster samtidigt som centralbankerna levererat ständigt sjunkande räntor.

De sjunkande räntorna gör att framtiden kommer närmre och lönsamhet i morgon blir lika mycket värd som lönsamhet idag. De investerare som varit investerade i värdebolagen har upplevt en ökenvandring där värdeaktier haft svårt att leva upp till sitt rykte och investerarna har frestats att överge strategin. Tålmodiga investerare med en värdestrategi i portföljen har dock belönats under årets trendbrott där värde åter börjat uppskattas av marknaden.

Den systematiske investeraren har dessutom fortsatt att investera i värdeaktier under ökenvandringen för att kompensera att deras andel av portföljen ständigt krympt, vilket har betalat sig när vändningen kom. 

Grus i momentummaskineriet 

En annan dokumenterat effektiv strategi, som till skillnad från värdeaktier, levererat hög avkastning under längre tid är momentumstrategin. Även detta en akademiskt beprövad strategi som på ett systematiskt sätt köper vinnare och säljer förlorare. ”The trend is your friend” brukar det heta i handlarrummen, men det är alltså även bevisat av forskarna. Även om forskarna gärna skulle vilja kunna se in i framtiden så baseras strategin om framtidens vinnare på historisk information.

När då de förbisedda värdeaktierna efter en lång kräftgång plötsligt blir i ropet igen så tappar momentumstrategin plötsligt sitt fotfäste för en stund. Det händer ibland, men eftersom strategin slagit marknaden med ungefär 10 procentenheter om året sedan 2015 så är det i sin ordning även om det svider när det sker.  

Marknadstvecklingen i olika aktiestrategier har varierat under de senaste åren. Efter en lång ökenvandring har värdeaktier kommit tillbaka i ropet vilket fått momentumaktier att tappa fotfästet för en stund. Marknadsinformationen kommer från Infront.

Systematiska strategier är långsiktiga vinnare 

När marknaden växlar om från pandemidriven optimism för teknik, till att vädra ökad tillväxt, vinster och inflation är det naturligt att nya marknader och strategier får ny luft under vingarna. Att utifrån prognoser försöka pricka när en systematisk strategi överträffar en annan är notoriskt svårt och kostar mer än det smakar i det långa loppet. Ett tålamod uthålligare än marknadens irrationalitet och en investeringsstrategi byggd på systematik gynnar investeraren långt mycket bättre än att försöka fånga de tematiska trender som för tillfället får de största rubrikerna. Det är som talesättet säger: ”Litet tema stjälper ofta stora lass!” 

Erik Nordenskjöld

Investeringsansvarig Citroneer