”Covidkraschen” under våren 2020 har nu nästan försvunnit ur våra minne och analytikernas grafer. Men vad lärde vi oss egentligen av hur marknaden reagerar när det blir panik i systemet?  Våra slutsatser är att portföljteori fortfarande funkar och krediter får det svårt när likviditeten försvinner.  En ”sanning” som etablerats är att hållbara investeringar klarade sig bättre än marknaden. En tanke som är aptitlig på många sätt, men kan man dra en så genomgripande slutsats på en specifik nedgång? 

Ska mänskligheten klara av klimatkrisen gäller det att alla drar sitt strå till stacken. Kan vi som investerare använda kapitalmarknaden som ytterligare ett strå ädet såklart något positivt. Att döma till hållbara investeringars fördel efter ett enskilt marknadsfall är dock lite för summariskt för oss. På Citroneer försöker vi alltid basera vårt arbete på gedigen akademisk grund och beprövade teorier.  

Citroneer Academy

Vårt intresse för hållbara investeringar gjorde att vi inte bara kunde avskriva sambandet som en tillfällighet. Lyckligtvis så tyckte även masterstudenterna vid Linköpings Universitet Linda Olsson och Gustav Dahlin att detta var ett intressant samband. I deras examensarbete hjälpte de oss med att utreda hur hållbarhet påverkar risk och avkastning 

Långsiktiga resultat

I stället för att endast titta på en enskild ”kris” undersökte Linda och Gustav tidsperioden 2007 till 2020. En tidsperiod som innehåller både stora och små kriser. Sammantaget studerade de mer än 3000 bolag för att se hur graden av hållbarhet (uttryckt som Refinitivs ESG-betygpåverkar risk och avkastning för investeraren. 

Förklaringsdilemma

Resultaten visade att det finns ett tydligt samband mellan realiserad avkastning och ESG-betygMer hållbarhet har givit högre avkastning! Frågan är om sambandet håller för framtiden ocksåFramtiden är svår att sia om, men den är ju ack så avgörande för investeraren. Intresset för hållbara investeringar har accelererat under de senaste decennierna och investerarnas preferenser för hållbarhet kan därför ha drivit upp priset på hållbara investeringarDet har gynnat avkastningen historiskt, men skulle också innebära att den framtida avkastningen ser tunnare ut. Antigen så måste investerarnas preferenser bibehållas, det vill säga intresset för hållbarhet måste försätta öka, eller så kommer den förväntade avkastningen minska. En ytterligare dimension är att om marknaden är villig att betala dyrare priser för hållbarare investeringar, så minskar kapitalkostnaderna för hållbara bolag och de kan därför i förlängningen kompensera de högre priserna med högre vinsterDenna utveckling har kunnat skönjas i marknaden för gröna obligationer, men är ännu inget som kan anses belagt. 

Räddningen i svansen

Det kan alltså vara svårt att med emfas hävda att hållbara investeringar kommer att fortsätta ge högre avkastning än marknaden i stort. Vad som Linda och Gustav visar på i sin uppsats som kan antas vara mera stabilt även in i framtiden är hur hållbara investeringar reagerar under stressade marknader. De visar i sin uppsats att det finns ett negativt samband mellan hållbarhet och extremt dåliga utfall (det som på statistiklingo kallas för svansutfall). När marknaden faller ordentligt, som under covidkrisen, kommer hållbara investeringar att falla mindre än marknaden. Det är dubbelt goda nyheter för investerarenFör det första kan vi med starkare övertygelse hävda att det historiska sambandet gäller även för framtiden (riskmått visar sig vara stabila över tid). För det andra och viktigaste, så innebär det att den hållbara investeraren antingen kan ha mer aktier och få högre förväntad avkastning utan att risken ökar eller att hen har lägre risk när det verkligen gäller och att portföljen inte kollapsar av marknadsstressen. Hållbara investeringar gör portföljen hållbarare ur flera perspektiv. 

Erik Nordenskjöld
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors

Om Citroneer Academy

Citroneers modell för finansiell rådgivning är baserad på forskning eftersom det ger bäst resultat för investeraren på lång sikt. Att följa med i utvecklingen av det akademiska studiet av finansmarknaden och bidra till att forskningen blir bättre är därför viktigt för oss.

Citroneer Academy är vårt sätt att stödja universitetsvärlden och forskningen. Vi erbjuder studenter extra handledning i arbetet med sina examensarbeten. Handledningen utgå ifrån våra erfarenheter från finansmarknaden och investeringar i praktiken. Målet är att förbättra studenternas möjligheter att få en bra start på karriären efter examen. För Citroneer innebär det också en möjlighet att följa med i vad som händer på forskningsfronten samt att vi får knyta kontakt med potentiella framtida kollegor.

Länk till Linda och Gustavs uppsats: ESG och finansiell prestation – En studie om ESG-betygs inverkan på avkastning och risk.