Den senaste tidens onekligen extraordinära utveckling på marknaden har fått mången investerare att titta på sina portföljer med en klump i magen. De röda siffrorna kommenteras allt som oftast från rådgivarhåll med ett ”Sitt still i båten”, men är det så klokt om båten sjunker?

Visst är det dumt att göra något ogenomtänkt bara för att det svänger på marknaden. Det visar inte minst vittnesmålen efter ”flashcrashen” på stockholmsbörsen[1]. Just när marknadsturbulensen är som värst är det som svårast att smälta all information och fatta väl underbyggda beslut. Rådet att inte göra något kan därför utifrån alternativen te sig som klokt.

 

Glöm och gå vidare

Långsiktigt så repar sig de flesta portföljer efter en kraftig nedgång i marknaden, även om det kan ta tid. Det gör att vi tenderar att glömma vad som hände under börskraschen när saldot åter är tillbaka på plus. Vår förmåga att glömma nedgångarna gör att vi kan tänka oss att ta risk igen, vilket är positivt.

Vårt selektiva minne i kombination med att det är mycket lättare att jämföra ”vad jag hade” med ”det jag har” än att jämföra ”det jag hade” med ”det jag skulle kunna haft” gör dessvärre också att dåliga råd också glöms bort med tiden.

Visst ska man inte dravla det som varit utan försöka blicka framåt. Problemet med att glömma gamla dåliga råd, och sitta still i båten, det vill säga att inte se över sin investeringsstrategi när det svajar som värst, är att vi kommer att göra samma misstag igen utan att lära oss något, vilket är negativt.

 

Fel i grunden

De flesta svenska investerare har en onaturligt hög andel svenska aktier i sina portföljer. Tillexempel har storbankernas vanliga ”globalfonder” nästan undantagslöst 25% svenska aktier. Det finns en rad historiska och emotionella anledningar till detta. Dock finns det inga anledningar som motiverar det ur ett investeringsperspektiv. Att begränsa sitt val av aktier till en väldigt liten del av marknaden leder till högre risk, utan att öka avkastningen. Historiskt har dock svenska aktier visat på en högre avkastning än globala aktier, vilket har motiverat den avkastningssökande investeraren att ta högre risk. Som grafen nedan visar tillhör denna sanning numera det förflutna.

 

Bara några procentenheter i årlig avkastningsskillnad blir nästan en hel förmögenhet på 10 år. Att risken dessutom är högre gör skapar onödiga olustkänslor i tider av börskrascher.

Den senaste tidens börsturbulens har igen visat på hur skadligt ett överdrivet kramande av svenska aktier är för investeraren. Den investerare som får rådet att sitta still i båten, bör fråga sig om det är speciellt klokt om båten är på väg att sjunka, eller i åtminstone ta in så mycket vatten att det blir omöjligt att komma ikapp bättre riggade portföljer.

Citroneer erbjuder portföljer baserade på modern forskning helt utan koppling till någon egen produktdistribution. Det gör att vår aktieportfölj har bättre motstånd vid börsnedgångar utan att för den delen ha sämre avkastningspotential i det långa loppet.