Hög eller låg risk, eller kanske medel?” vore en väldigt opersonlig fråga att ställa vid ett rådgivningstillfälle. Ändå är det precis vad din rådgivare gör. Bakgrunden är det komplexa sambandet mellan risk och avkastning. 

Att människan upplever att det finns ett grundläggande samband mellan risk och avkastning är tydligt. Särskilt i det engelska språket. Där minner de flitigt förekommande aforismerna om detta.”No guts, no glory” eller ”Risk it for the biscuit” är exempel på hur sambandet etsats sig in i språket. När riskfria räntor är negativa blir sambandet än mer tydligt även för investeraren.

Enligt den något torra finansiella teorin är vår inställning till risk det enda som differentierar oss som individerDet är därför rådgivaren frågar om du är en femma eller en sexa. Har rådgivare bara listaut vilken inställning du har till risk, eller din riskaversion som den akademiska termen kallas, så kan hen leverera den investering som passar dig bäst. Det är i alla fall tanken.

Vad som komplicerar förfarandet är att det inom förmögenhetsförvaltning finns flera olika riskbegrepp.

Volatilitet
Det vanligaste måttet på risk är volatiliteten, eller standardavvikelsen på avkastningen. Enklare uttryckt, hur mycket har förmögenheten svängt i värde på vägen? Det är volatiliteten som sedan översätts till en ”Femma eller Sexa” eller ”lågmedelhög”. Problemet med volatiliteten är att den mäter de ”normala” svängningarna vilket gör att den skjuter bredvid målet. Investeraren är oftast mest angelägen om risken i sin portfölj under extraordinära omständigheter, något som volatiliteten inte fångar.

Max Drawdown
Ett sätt att mäta den risken är Max Drawdown. Det är värdefallet från en topp till efterföljande botten. Eftersom finansmarknaden är notoriskt onormalfångar Max Dradown bättre de stora rörelserna än volatiliteten.

Vad får jag för pengarna?
Även om riskaversionen är central i den akademiska analysen är det sällan något som gemene man eller kvinna går och funderar på. Mer centralt är att förstå om förmögenheten räcker till de uppsatta ändamålen. Då är det den förväntade avkastningen,i kombination med risken,som är avgörande.


Till skillnad från
risken så varierar den förväntade avkastningen med priserna kapitalmarknaden. När en blick i historieboken ger en bra bild av risken, så är det direkt skadligt att förvänta sig samma avkastning som det historiska resultatet. Tänk så här: när räntan på bankkontot är noll är det dumt att rvänta sig de fyraprocenten som historiken Knut Wicksell (nationalekonom som alltid förtjänar att omnämnas!) visar på. Likadant är det med aktier och obligationer. Dagens värdering säger något om framtida avkastning.

Det är därför centralt för Citroneer att följa utvecklingen på kapitalmarknaden och man passa våra avkastningsförväntningar efter den skiftande prissättningen. Först då kan vi säga något om möjligheterna att uppnå planerna med förmögenheten.Det innebär att den optimala portföljen för att uppnå målen ständigt förändras.Det innebär också att risken i portföljen kan behöva öka om det krävs för att fortsatt kunna bibehållamålen.

Ett allt för stort fokus på risk, det vill säga om du är en ”låg”, ”medel” eller ”hög”,riskerar (om uttrycket tillåts) leda till råd som inte håller måttet. I slutändan är det inte risken som är det viktiga utan kakan.

 

Erik Nordenskjöld
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors