Som kund hos Citroneer har du nu den unika möjligheten att förvärva andelar i PIMCOs globala företagsobligationsfond till en mycket låg avgift. PIMCO är en av världens mest renommerade obligationsförvaltare och tack vare ett samarbete med Citroneer har PIMCO nu öppnat en provisionsfri andelsklass i sin globala företagsobligationsfond. Utöver den kvalificerade förvaltningen erbjuder fonden också valutaskydd samt ett engagerat hållbarhetsarbete i förvaltningen.

Läge att satsa på företagsobligationer
Det är svårt att sia om när ränteutvecklingens stressande påverkan på aktiemarknaden kommer att avta. Däremot står det redan nu klart att de som vill balansera risk har fler möjligheter idag än i början av 2022. Företagsobligationer hör till de tillgångar som har stärkt sina kort allra mest under året och med rätt strategi är det möjligt att få en fin avkastning i relation till en väl kontrollerad risk. Den nordiska marknaden för företagsobligationer är känslig för stress och domineras av fastighetssektorn. Därför är det avgörande med en hög grad av riskspridning.

 

Värde tillbaka i företagsobligationsmarknaden 
Högre räntor och oroliga marknader innebär att utsikterna att investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (Investment Grade) är bättre än på mycket länge. Som syns i grafen nedan har den förväntade avkastningen på företagsobligationer utvecklats mycket positivt. Till skillnad från aktier som fått se avkastningsutsikterna krympa sakta men säkert de senaste åren, har avkastningsprognosen för företagsobligationer mer än fördubblats. Eftersom de har en ganska låg risk innebär de ökande avkastningsutsikterna att företagsobligationer blir en intressant del av de allra flesta investeringsportföljer. 

 

Citroneer – Förväntad årsavkastning kommande 5 till 10 år

Berg- och dalbana 
Dock är det en sanning med viss modifikation att säga att risken i företagsobligationer är låg. Risken mätt som volatilitet, eller ”normal” risk är låg, men de reagerar starkt under tider av markandsstress. Minns till exempel hur svenska kreditfonder fick stänga för uttag under utbrottet av covid-19 våren 2020. Denna stresskänslighet kan observeras genom att titta på kreditspreaden. Kreditspreaden är den extra ränta som investeraren får för att hen investerar i företag istället för statsobligationer (utan kreditrisk). I diagrammet nedan syns stresskänsligheten som ”topparna” i grafen. Det återkommande mönstret är att lika snabbt som spreaden skjuter mot himlen, lika fort faller den tillbaka när stressen försvinner. 

För att investeraren ska kunna få ut maximalt av denna berg- och dalbana behöver hen vara lite snabbfotad och investera innan stressen i marknaden försvunnit helt och spreaden normaliserats. Det är givetvis väldigt svårt att pricka toppen, så det krävs som vanligt lite långsiktighet i investeringarna. Den som investerar nu kan över de närmaste fem till tio åren se fram emot en årlig avkastning på drygt fyra procent, men det kan så klart svänga lite på vägen. Vi tycker att detta är en intressant investeringsmöjlighet. 

Globalt istället för svenskt
Tjusningen med den låga volatiliteten hos företagsobligationer blir ett problem när de faktiska investeringarna ska göras. Investeraren ställs inför ett vägval, antingen investera i de internationella marknaderna eller investera lokalt. Det första alternativet innebär att investeraren måste hantera en valutaexponering. Valutarisken måste elimineras, eller hedgas som det heter på fackspråk. För att slippa hedga finns det andra alternativet, det vill säga köpa obligationer i SEK. Vi på Citroneer har en något skeptisk inställning till den svenska kapitalmarknaden för företagsobligationer. Utöver att marknaden domineras av fastighetssektorn, vilket innebär hög koncentrationsrisk, är den svenska marknaden synnerligen stresskänslig. Exemplen på svenska fonder som fått stänga för handel under stressade marknader är flera, något som inte inträffar för globala strategier med högkvalitativa bolag.  

 

Hög riskspridning med valutaskydd
Lyckligtvis är företagsobligationer ett mycket vanligt tillgångsslag globalt och i de stora valutorna, framför allt USD och EUR, är marknaden mycket bättre utvecklad än i SEK. Citroneer ställer höga krav på de förvaltare som vi väljer ut och har analyserat fondförvaltare som har en hög hållbarhetsprofil, enbart investerar i globala företagsobligationer med hög kreditkvalitet (många förvaltare smyger in högriskobligationer för att öka avkastningen till priset av hög risk), samt har en förvaltningsmodell som gör att investeraren kompenseras för de avgifter som förvaltaren tar ut. Dessutom ska förvaltaren erbjuda en fondandelsklass som har hedgat all valutarisk för en svensk investerare och erbjuda en andelsklass som är helt och hållet befriad från provisioner (så kallad ”ren andelsklass”).  

 

Hållbart, kompetent och väldiversifierat
PIMCO som hör till toppskiktet bland internationella förvaltare och är specialiserade på förvaltning av olika typer av obligationer har lanserat en fond som möter de krav som vi ställer. Vi är också glada över att PIMCO lanserar en SEK-hedgad andelsklass för Citroneers kunder. En av de avgörande styrkorna hos PIMCO är deras hållbarhetsarbete som är djupt integrerat i förvaltningsmodellen och där PIMCOs storlek gör att de kan påverka företagen mot en hållbarare värld genom sin aktivitet på kapitalmarknaden. Genom att vara aktiv på den globala marknaden för företagskrediter kan PIMCO erbjuda en mycket väldiversifierad produkt med goda möjligheter att överträffa marknaden till en mycket konkurrenskraftig förvaltningsavgift. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder denna unika förvaltning. Citroneer är en helt oberoende finansiell rådgivare och vi tar aldrig betalt via några produkter. Vårt mål är detsamma som kundernas – att pressa fondavgifter till en så konkurrenskraftig nivå som möjligt. 

 

Erik Nordenskjöld
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors