Efter en turbulent vår på finansmarknaderna har sommaren inneburit en återgång till mönster vi är mer vana vid. Detta trots att pandemin fortsätter att påverka vardagen för hela mänskligheten och de långsiktiga följderna för världsekonomin är långt ifrån kända. Tillståndet tycks dock ur finansmarknadernas perspektiv vara tillräckligt stabilt för att motivera en rejäl uppgång. Visst har vinsterna fallit i bolagen, men inte lika mycket som analytikerna hade räknat med (eller gissat…). Det innebär goda nyheter för marknaden och med massiva stimulanser från centralbanker och regeringar blickar marknaden framåt med tillförsikt.

Våga köpa i rätt läge

Ändrade priser och vinstrapporter ger ändrade förutsättningar för den långsiktige investeraren. Stigande aktiekurser och ökande aptit på krediter gjort att framtiden inte ser lika ljus ut i form av avkastning som den gjorde i slutet av första kvartalet. Visst kan det låta kontraintuitivt att när det var som mörkast på marknaden var möjligheterna till avkastning som störst. Många investerare sålde hela eller delar av sina aktieinnehav i takt med att börserna visade röda siffror. En förståelig reaktion, men egentligen bara ett tecken på att de saknade en långsiktig strategi för sin förmögenhetsförvaltning.

Vikten att sprida risker allt större

Vi på Citroneer försöker se vilka möjligheter olika typer av tillgångar visar och hur de kan kombineras på bästa sätt.  I grafen har vi sammanställt hur väl vi väntar oss att olika typer av investeringar kompenserar för risk (”Riskjusterade avkastning”). Kombinationen sjunkande avkastningspotential och högre risk är inte goda nyheter ur det perspektivet. De flesta investeringar ser ut att kompensera sämre för risken än vid årets början, även om det finns vissa få undantag med motsatt utveckling. Budskapet i stort är i linje med vad vi fått vänja oss vid de senaste åren. Varje investerare måste ta mer risk för att få avkastning. Vikten av att ha en dynamisk plan för förmögenhetsförvaltningen och sprida sina risker blir allt större.

  

Vill du ha hjälp med att förvalta din förmögenhet eller vill du diskutera framåtblickande avkastningsprognoser så hör av dig till oss på Citroneer!

Erik Nordenskjöld,
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors